HUS teknologiayhteistyöhön Nokian kanssa

Uusi teknologia parantaa potilaiden jatkohoitoa kotona. Helsingin yliopistollinen sairaalayhtymä (HUS) on aloittanut yhteistyön Nokian kanssa luodakseen aivan uudenlaisia tapoja seurata potilaiden elintoimintoja sairaalasta kotiutumisen jälkeen.

Ensimmäisenä kehityskohteena on aivoinfarktista toipuneen potilaan seuranta uuden infarktin estämiseksi. Aivoinfarktipotilaalle kolme ensimmäistä kuukautta sairaalahoidon jälkeen ovat ratkaisevia uuden aivoinfarktin estämisen kannalta, jolloin riski saada uusi aivoinfarkti on suurimmillaan.

”Yhteistyö Nokian kanssa tarjoaa meille mahdollisuuden seurata potilaan elintoimintoja, mikä parantaa mahdollisuuksiamme estää aivoinfarktin uusiutuminen”, kertoo HYKS Neurologian linjajohtaja Nina Forss.

WithingsNokiaIoTPian alkavassa pilottitutkimuksessa tarjotaan sairaalasta kotiutuville potilaille laitteet, joilla monitoroidaan aivoinfarktin riskitekijöitä, kuten verenpainetta ja sydämen sykettä. Potilaita rekrytoidaan tutkimukseen mukaan loppukesästä. Nokia osti alkuvuodesta ranskalaisen terveysalan teknologiaa kehittävän Withings-nimisen yrityksen ja oman terveydenhoitoteknologiaan kehittävän yksikön.

”Tavoitteena on selvittää, miten hyvin potilaiden elinjärjestelmien toimintaa voidaan seurata etänä. Jatkossa voimme toivottavasti parantaa potilaan pitkäaikaisennustetta uusien menetelmien avulla. On mahdollista, että tulevaisuudessa pystyisimme ennakoimaan uhkaavan uuden aivoinfarktin”, Forss sanoo.

– Yhteistyö Nokian kanssa on meille arvokasta, koska pääsemme etulinjassa kehittämään seurantajärjestelmää, jonka avulla tunnistamme juuri ne riskitekijät, jotka aivoinfarktipotilaan jälkihoidossa tulee tunnistaa.

Jo aiemmin HYKS Neurologia on tutkinut yhteistyössä Aalto‐yliopiston aivotutkimusyksikön kanssa aivoinfarktin vaikutuksia aivojen toimintaan. Nokian kanssa toteutettavaa järjestelmää testataan HYKS Neurologiassa parhaillaan rakennettavassa Aivotalossa, joka mahdollistaa potilaan yksilöllisen jälkiseurannan ja kuntoutuksen virtuaaliklinikassa.

Päivitetty 9.34

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!