Mobiilikaistasta pääosa pian videoihin

Videot kuluttavat telelaitevalmistaja Ericssonin ennusteen mukaan 70 prosenttia maailman mobiilidataliikenteestä vuonna 2021. Yritys uskoo, että mobiili videoliikenne kasvaa noin 55 prosentilla vuosittain.

Myös sosiaalisen median käytön osuus mobiilidataliikenteestä jatkaa samaisen Ericssonin raportin mukaan kasvuaan noin 41 prosentin vuosivauhdilla, mutta sen osuus liikenteen kokonaismäärästä laskee noin kymmeneen prosenttiin vuoteen 2021 mennessä. Tällä hetkellä sosiaalisen median käyttö vie 15 prosenttia mobiilidataliikenteestä.

Myös muiden kategorioiden (audio, ohjelmistojen lataus, nettiselaus sekä tiedostojen jako) käyttö lisääntyy, mutta niiden suhteellinen osuus pienenee sitä mukaa kuin videoiden osuus kasvaa.

Mobiilidatan siirtomäärien kehitys. Ericsson.
Mobiilidatan siirtomäärien kehitys eri sovelluksilla kuukausittain eksatavuina.. Kaaviossa vasemmalta tiedostojen jako, nettiselaaminen, ohjelmistojen lataaminen, musiikki, sosiaalinen media ja video. Ericsson 2016.

Tällä hetkellä videoista 85 prosenttia katsotaan wifi-verkon välityksellä ja kasvu jatkuu sielläkin: wifi-verkossa tapahtuva videoiden katselu kasvoi heinäkuun 2014 ja lokakuun 2015 välillä 164 prosenttia, samaan aikaan mobiiliverkossa kasvu oli 80 prosentin luokkaa.

Muutoksen tuulet puhaltavat kuitenkin nuoremmissa, alle 35-vuotiaiden ikäryhmissä: tyypillisesti nuoret katsovat videoita ja ohjelmia pätkissä pitkin päivää ja he liikkuvat paljon. Wifi-verkkojen peitto ei riitä kaikkialla turvaamaan saumatonta katselua, joten videoita katsotaan mobiiliverkossa yhä enemmän.

Mobiilidataliikenteen käyttäminen videoiden katseluun kasvoi reippaasti etenkin 16–19-vuotiaiden keskuudessa, peräti 127 prosenttia heinäkuun 2014 ja lokakuun 2015 välisenä aikana.

Katseluun käytettävä laite on yhä useammin älypuhelin ikäryhmästä riippumatta. Vuosien 2011 ja 2015 välillä 16–24-vuotiaiden TV:n ja videoiden katselu älypuhelimella kasvoi 85 prosenttia samalla kun perinteisen television katselu lähes puolittui. Vanhemmilla ikäluokilla muutos on samansuuntainen, mutta hitaampi.

Ericssonin tutkimuksesta selviää myös, että 16–19-vuotiaat ovat halukkaampia maksamaan nopeammasta mobiilidataliittymästä ja -peitosta kuin muut ikäryhmät. Lisäksi he käyttävät eniten mobiilidataa videoiden suoratoistoon. Kehitys lisää tarvetta kehittää yhä nopeampia ja parempia mobiilidatayhteyksiä.

Ericssonin Mobility Reportin ennusteet perustuvat Ericssonin ConsumerLabin tekemiin tutkimuksiin vuosina 2011–2015. Ne pohjautuvat yli 22 500 haastatteluun ja edustavat näin yli 680 miljoonan ihmisen näkemyksiä.

LISÄÄ: Ericsson Mobility Report (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639