Gallup kysyi: Suomi uskoo uuteen Nokiaan

Suomalaisten usko maailman­laajuisiin vienti­tuotteisiin on yhä vahva. Helsingin Sanomien Gallupilla teettämän kyselyn mukaan Suomi uskoo edelleen uuden Nokian tulemiseen. Siitä, pitäisikö näiden tuotteiden olla tavaroita vai palveluita, sellua vai matkapuhelimia, ei kuitenkaan ole samanmielisyyttä.

Merkittävä osa suomalaisista uskoo aamun Helsingin Sanomien uutisen mukaan siihen, että maassamme voi vielä valmistaa maailmanlaajuisesti menestyviä tuotteita.  Huomionarvoista on, että suurin osa vastaajista uskoo, että pieneen maahan voi vielä syntyä ”uusi nokia”.

Toisen Nokian kaltaisen suuryrityksen synnyn mahdollisuuksiin uskoi 79 prosenttia vastaajista, joista täysin samaa mieltä oli 35 prosenttia. Epäilijöitä oli 16 ja epävarmoja 5 prosenttia vastaajista.

Suomalaiseen matkapuhelinliiketoimintaan yleisesti uskoi edelleen valtaosa vastaajista. Yhteensä 68 prosentin mielestä maassa voitaisiin, edelleen kehittää menestyvää matkapuhelinliiketoimintaa, vaikka Nokian Salon matkapuhelintehdas suljettiin 2012 kesällä.  Noin neljäsosa vastaajista oli HS:n tällaisesta kehityksestä eri mieltä.

Uudeksi ’’nokiaksi’’ uskottuun palveluvientiin uskoi valtaosa. (55 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä). Monelle voi silti olla yllätys, että ’’uusi’’ palveluvientikin on usein tiukasti kiinni fyysisissä tuotteissa. Suuria palveluviejiä ovat Kone, Nokia Networks, Valmet ja Wäsrtsilä. Puolet vastaajista uskoi suomalaisen metsäteollisuuden viennin kestävyyteen (50 prosenttia).

Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämä tutkimus mittasi suomalaisten näkemyksiä viennin, teollisuuden ja talouskasvun mahdollisuuksista. Tutkimusaineisto kerättiin internetpaneelissa 10.–15.6.2016.  Tutkimukseen vastasi 1 062 ihmistä.

LISÄÄ: Suomalaiset uskovat ”uuteen Nokiaan”, HS 15.7.2016 (LINKKI, nettiuutinen, laajempi maksullisessa osuudessa) Mukana myös kolmen kilpailuun, talouteen ja vientiin erikoistuneen tutkijan arvio kyselytutkimuksen tuloksista.

Päivitetty 8.43

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639