Suomalaista signaalinkäsittelyä virolaiseen anturiin

Suomen Akatemian ja EU:n (Horizon 2020) yhteisrahoittamassa FishView-hankkeessa on kehitetty anturi- ja signaalinkäsittelymenetelmiä, joiden avulla voidaan mitata vedenalaisia elinolosuhteita. Anturi on kehitetty Tallinnan teknillisessä yliopistossa ja signaalinkäsittely Tampereella.

FishView-hankkeen perustana on mittausanturi, joka matkii kalan kylkiviiva-aistia ja jota voidaan käyttää tutkimaan jokien, järvien ja kaloille tehtyjen väylien soveltuvuutta kalan luonnolliseen liikkumiseen. Hankkeen tavoitteena on saada aikaiseksi ”onnellisempia kaloja”.

Mittausanturi_FISHVIEW
Kuva: Tallinnan teknillinen yliopisto

Anturi perustuu kalojen ns. kylkiviiva-aistiin, jonka avulla kalat tuntevat veden virtaukset ympäristöstään, pystyvät uimaan paikallaan virtaavassa vedessä, metsästämään tai tunnistamaan muita lähellä uivia kaloja. Kylkiviiva-aisti vastaa ihmisen kuulo- ja tuntoaistien yhdistelmää, joiden avulla kala pystyy hahmottamaan kolmiulotteisia asioita.

Tampereella kehitettyjen mittausmenetelmien ja erikoisanturin avulla voidaan mitata ihmisen rakentamia kalaväyliä ja tutkia ovatko ne kaloille soveltuvia eli osaako kala liikkua niissä halutun mukaisesti. Tekemällä hyviä kalaväyliä kalat pystyvät liikkumaan Itämeren jokiin luonnollisesti ja ohittamaan esim. vesivoimalat.

Varsainen mittausanturi on kehitetty Tallinnan teknillisessä yliopistossa, Biorobotiikan laboratoriossa, jolla on pitkä historia uivien robottien kehittämisessä. Signaalinkäsittelymenetelmät puolestaan kehitettiin Tampereen teknillisessä yliopistossa ja mittaukset teki saksalainen yritys SJE Ecohydraulic Engineering.

Lähde: TTY, Joni Kämäräinen

Kuva: Tampereen teknillinen yliopisto

LISÄÄ: FishView-hanke (LINKKI), FishView-raportti, 1-vuosi (LINKKI, pdf), Bonus-ohjelma (LINKKI) ja uutinen aiheesta (LINKKI, Yle)

Joint Estimation of bulk flow velocity and angle using a lateral line probe (N. Strokina, J.-K. Kämäräinen, J.A. Tuhtan, J.F. Fuentes-Pérez, M. Kruusmaa), In IEEE Transactions on Instrumentation and Measurements, volume 65, 2016. (LINKKI)

 Design and application of a fish-shaped lateral line probe for flow measurement (J. Tuhtan, J.F. Fuentes-Perez, N. Strokina, G. Toming, M. Musall, M. Noack, J.-K. Kämäräinen, M. Kruusmaa), In Review of Scientific Instruments, volume 87, 2016. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639