Pohjoisen biodiesel-tehdas sai miljoonatuet

Kemin biodieseliä valmistava jalostamo on askeleen lähempänä toteutumistaan. Euroopan komissio on päättänyt maksaa 88,5 miljoonan euron NER300-investointituen Kaidille biopolttoainejalostamon rakentamiseen Kemin Ajokseen.

Euroopan unionin uusiutuvan energian tuottajille suunnattu NER300-tuki myönnettiin alun perin Vapon suunnittelemalle biopolttoainelaitokselle vuonna 2012, mutta Vapo luopui hankkeesta vuonna 2014.

”Tukipäätös yhdessä Euroopan komission kesäpaketin positiivisen viestin kanssa vahvistavat merkittävästi Kaidin mahdollisuuksia viedä hanketta eteenpäin”, Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Pekka Koponen toteaa.

Kemin biojalostamon kokonaisinvestointi on noin miljardi euroa. Jalostamon työllistävä vaikutus rakennusaikana olisi noin 4 000 henkilötyövuotta, ja tehtaan valmistuttua koko arvoketjuun syntyisi satoja uusia työpaikkoja.

Kaidi käy parhaillaan keskustelua rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa ja pyrkii tekemään lopullisen investointipäätöksen vuoden loppuun mennessä.

Kaidi on myös tyytyväinen siihen, että Euroopan komission keskiviikkona julkaisemassa kesäpaketissa Suomelle kansallisesti tärkeät biopolttoaineet ovat hyvin edustettuina.

Paketissa korostetaan selkeitä tavoitteita edistyneille biopolttoaineille sekä sekoitusvelvoitteiden merkitystä markkinoiden luomisessa.  Suomessa kehittyneet biopolttoaineet ovat tärkeässä roolissa päästötavoitteiden saavuttamisessa.

TAUSTAA

Kiinalaisen Sunshine Kaidi New Energy Groupin Kaidi Finland suunnittelee toisen sukupolven biojalostamon rakentamista Kemin Ajokseen vuoden 2019 loppuun mennessä. Emoyritys kuuluu Kiinan suurimpiin biotaloustoimijoihin, ja sillä on biomassajalostamoita eri puolilla Kiinaa sekä Vietnamissa.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639