Teollisuus junnaa – startupeista vetoapua

Suomen teollisuuden luottamusindikaattoreissa oli heinäkuussa vain pieniä muutoksia, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Teollisuuden suhdannekuva on varsin heikko, mutta palveluissa luottamus on paranemassa. Myös startup-yrityksistä toivotaan vetoapua.

Suomen teollisuustuotannon ei ennusteta kasvavan lähikuukausina. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku on -13, eli kaksi pistettä edelliskuuta matalampi. Indikaattori on selvästi pitkän aikavälin keskiarvon (+1) alapuolella.

Sen sijaan palveluyritykset kuvaavat suhdannetilanteensa parantuneen jonkin verran alkukesällä. Myynnin määrä on kasvanut, ja sen ennustetaan nousevan myös lähikuukausina. Myös vähittäiskaupalla on varovaisia kasvuodotuksia. Tosin kuluttajien odotukset olivat heinäkuussa Tilastokeskuksen mukaan aiempaa heikommat.

Rakentamisen tilanne pysyi heinäkuussa ennallaan. Tilauskanta on vielä vähän alle normaalin, mutta henkilöstöä lisättäisiin vähän.

Startupeista vetoapua

Startup-yrityksistä on saatavissa apua kasvuun muun muassa digitalisaation ja kansainvälistymisen haasteissa. Tiedot ilmenevät EK:n tutkimuksesta, joka tarjoaa ensimmäisen kokonaiskuvan pk- ja startup-yritysten yhteistyöstä.

Startup-yhteistyö on suhteellisesti yleisintä teollisuudessa. Sen todennäköisyyttä nostaa myös pk-yrityksen koko, kasvuhakuisuus sekä sijainti kaupungeissa. Voimakasta kasvua tavoittelevista pk-yrityksistä puolet on startup-yhteistyössä kiinni.

Yhteistyötä tehneistä pk-yrityksistä 42 prosenttia oli solminut strategisia startup-kumppanuuksia liittyen esimerkiksi tuotekehitykseen tai prosessien kehittämiseen. 22 prosenttia yhteistyötä tehneistä oli omistajana tai sijoittajana startup-yrityksessä.

Yhteistyön eri teemoista korostui digitalisaatio, mutta myös esimerkiksi energiatehokkuus ja kiertotalous nousivat esille. Monet pk-yritykset paikkaavat siis startup-yhteistyöllä osaamisvajeitaan ja etsivät keinoja rakentaa kansainvälisen tason kilpailukykyä.

LISÄÄ: 27.7.2016 Teollisuuden luottamusindikaattorin (LINKKI, pdf) ja tilauskannan graafiset esitykset (LINKKI, pdf). 6.7.20176 EK:n startup-selvitys (LINKKI, pdf)  ja Tilastokeskuksen kuluttajabarometri 27.7.2016 (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

Kuva: ABB