Näin vienti kasvuun: lisää teknologiainvestointeja

Teknologiateollisuuden tilauskanta supistui alkuvuonna ja uudet tilauksetkin jäivät alemmalle tasolle. Siksi teknologiateollisuuden liikevaihto jäänee syksyllä samalle tai hieman alemmalle tasolle kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Uutta kasvua varten Suomeen tarvitaan lisää teknologiainvestointeja ja tutkimuspanostuksia.

Maailmantalouden kolmen prosentin kasvuvauhdista huolimatta Suomen vienti ei ole päässyt kasvuun kiinni . Vienti on jopa vähentynyt  Tullin tilastojen mukaan viimevuotisesta.

Teknologiateollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia teollisuusjärjestön kyselyn mukaan huhti-kesäkuussa neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin ja hieman vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Viime vuoden vertailujaksolle ajoittui merkittävä laivatilaus.

’’Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto jäänee syksyllä samalle tai hieman alemmalle tasolle kuin viime vuonna vastaavaan aikaan’’, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen arvioi. 

Uudeksi alueeksi mainittu palveluvienti ei ole pystynyt korvaamaan viennin tasonpudotusta. Puhtaan palvelubisneksen sijaan merkittävä osa palveluviennistä koostuu teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden ulkomailla ansaituista rojalti- ja lisenssituloista sekä ohjelmistomyynnistä.

Uutta apua son aatu peliteollisuudesta. Nokian ja muun elektroniikkateollisuuden palveluvientitulojen putoamisen on kompensoinut suomalaisen peliteollisuuden ohjelmistotulot. Ilman peliteollisuuden viimeaikaista kasvua myös Suomen palveluvienti olisi kokenut pudotuksen.

Investoinneilla kasvua vientiin

Parhaiten viennin kasvua tukisi teknologinen uudistuminen. investoinnit ovat Suomessa 22 prosenttia sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit peräti 27 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 2008. Investoinnit alittavat pääomien kulumisen. Teknologiateollisuuden yritykset investoivat silti edelleen vuosittain Suomessa noin 5,5 miljardia euroa.

’’Investointitaso on kuitenkin riittämätön saamaan aikaan tarvittavaa talouskasvua ja tuottavuutta sekä lisää työpaikkoja. Tarvetta olisi nyt panostaa erityisesti digitaalisuuteen, automaatioon, robotiikkaan sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Myös tuotannon laajennuksille ja uusien tuotteiden tuotannolle on huutava tarve’’, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Turunen listaa.

Teknologiateollisuus toivookin hallituksen ottavan budjettiriihessään lisää rahaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen Muiden toimien ohella yritysverotusta tulisi uudistaa niin, että sen kannusteet investoinneille paranisivat olennaisesti nykyisestä.

LISÄÄ: Teknologiateollisuuden viiden eri toimialan talousnäkymät 3/2016 (LINKKI, pdf) ja EK:n suhdannekysely 27.7.2016 (LINKKI).

Kuva: Teollisen internetin lisäksi kuvan VTT:n lisätyn todellisuuden tekniikka voi tarjotyauusia mahdollisuuksia teollisuutemme uudistumiseen.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639