PKC keskittyy kaapelisarjoihin – leikkaa Pohjois-Amerikassa

PKC Group keskittyy tiukemmin kaapelitoimintoihin. Yritys neuvottelee elektroniikan siirtämisestä yhteisyritykseen. Muun toiminnan liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia 433,1 miljoonaan euroon. Kysynnän tipahtamisen takia yritys kertoi  vähentävänsä Pohjois-Amerikan tuotannosta tuhat työntekijää.

PKC:n kasvunäkymiin vaikuttavat suoraan, että Kiinassa ja Euroopassa raskaiden kuorma-autojen tuotanto kasvoi, mutta Pohjois-Amerikassa ja Brasiliassa on hiljaisempaa. PKC on päättänyt vähentää tuotantokapasiteettia Pohjois-Amerikan toiminnoissaan.

Pohjois-Amerikan henkilöstövähennys on yrityksen mukaan korkeintaan 1 000 työntekijää ja vähennykset toteutetaan loppuvuoden aikana. Tällä hetkellä PKC työllistää noin 11 400 henkilöä Pohjois-Amerikassa.

Kiskokalustomarkkinoiden kysyntä pysyi yrityksen mukaan hyvällä tasolla. Kiskoautoissa yritys teki globaalin raamisopimuksen Bombardier Transportationin kanssa ja sen vaikutus näkyi kasvavina tilausmäärinä kauden lopussa.

Bombardierin kanssa solmitus liiketoimintasopimuksen sitovan osuuden arvo on noin 50 miljoonaa euroa ja optioiden kokonaisarvo noin 150 miljoonaa euroa.  Sopimus käsittää sähkökeskusten toimituksia. Pitkäaikaiset toimitukset jatkuvat pitkälle 2020-luvulle riippuen optioiden toteutumisesta.

Pitkään tappiolla ollut Brasilian yksikkö teki PKC:n mukaan positiivisen liiketuloksen kesäkuussa. Sen sijaan liikevoitto pieneni Pohjois-Amerikassa tuotantomäärien laskun ja epäedullisen tuotejakauman johdosta.

Yhteisyrityksen perustaminen Kiinaan JAC-yhtiön kanssa etenee. Toiminnan arvioidaan alkavan vuoden vaihteessa. Sen sijaan elektroniikan siirtäminen toiseen yhteisyritykseen on kesken. Tavoitteena on yhtiön mukaan viedä järjestely päätökseen vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639