Sähköinen resepti ei riitä vaan jakelukin digitaaliseksi

Terveydenhoidon uusia palveluita ovat monet omahoitoratkaisut kuten virtuaaliklinikat, mobiilipalvelut sekä oman terveydentilan mittaamisen yleistyminen, verkkovälitteiset etälääkäripalvelut sekä liikkuvat palvelupisteet. Nyt halutaan reseptien lisäksi digitekniikka tehostamaan laajemminkin lääkkeiden jakelua.

Aiemmin tänä vuonna julkaistun terveydenhoidon palveluverkkoselvityksen mukaan jopa noin puolet nykyisistä terveyskeskuksista voitaisiin lakkauttaa vuoteen 2025 mennessä ilman, että palvelujen saavutettavuus juurikaan kärsisi. Se vaatisi kuitenkin dIgitalisaatio ja logistiikan lisäksi täysin uudenlaisia toimintamalleja palveluihin.

Oulun yliopistossa tehdyn tuoreen selvityksen mukaan digitalisaatiota ja logistiikkaa hyödyntämällä myös apteekkiverkkoa voitaisiin keventää erityisesti tiheästi asutuilla alueilla. Sähköiset reseptit ja verkon välityksellä rutiininomaisesti uusittavat reseptit ovat helpottaneet monien suomalaisten arkea.

Silti lääketoimitusten logistiikkaan liittyvän palveluketjun ja toimintatapojen uudistamisessa piileekin toistaiseksi hyödyntämättömiä ja merkittäviä hyötyjä. Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää kykyä ja halua kyseenalaistaa vakiintuneita käytäntöjä.

’’Passinkin voi tällä hetkellä uusia verkossa ja noutaa lähikioskilta helposti ja esimerkiksi tietoturva huomioiden. Miksei lääkäri lääkereseptiä kirjoittaessaan voisi samalla kysyä, toimitetaanko lääkkeet kotiin, jonka jälkeen lääkkeet käyttöohjeineen saisi toivottuun paikkaan?” kysyy johtaja Antti Kivelä Sitrasta.

Hänen mukaansa digitalisaatio jää tyhjäksi sanaksi, jos se tarkoittaa vain sitä, että paperilomake siirtyy verkkoon tai paperinen resepti muuttuu sähköiseksi.

Lääkkeisiin on tulossa jo sähköiset tunnisteet ja monessa isommassa apteekissa on robottiohjatut lääkevarastot. Seuraavaksi lääkkeiden jakelun tulisi hyödyntää täysmääräisesti digitalisoinnin edut. Se vaatii tekniikan lisäksi kuitenkin uusia käytäntöjä.

LISÄÄ: Apteekkien palveluverkosto   2025, Palvelverkkoselvitys 2025 ja  Digitalisaatio terveydenhuollossa -esityskalvot (LINKKI).

Kuva: Etälääkäripalveluiden uskotaan yleistyvän tulevaisuudessa. Kuva: MeeDoc.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!