Teleste kasvatti alkuvuonna tulostaan

Tietoliikennelaitteita valmistavan Telesten tuotteiden kysynnän kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä. ’’Myös liikevaihto kasvoi ja onnistuimme parantamaan tulosta selvästi”, kertoi Telesteen toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara.

Telesteen tammi-kesäkuu liikevaihto oli 128,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua 13,2 prosenttia. Liiketulos kasvoi 26,8 prosenttia 6,5 miljoonaan euroon.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen tuotteiden kysyntä jatkui yrityksen mukaan hyvällä tasolla. Saadut tilaukset kasvoivat videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä erityisesti Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä.

Liikevaihto kasvoi selvästi tilaajaverkkotuotteissa. Kasvavia markkina-alueita olivat erityisesti Hollanti, Englanti ja Belgia. Liiketuloksen kasvua hidastivat hintaeroosio ja nousseet kustannukset, joita synnyttivät muun muassa uusien tuotteiden tuotannon käynnistysvaihe.

Kaapelioperaattoreiden investointinäkymät säilyivät Telesteen mukaan positiivisina, mutta neljänneksen kuluessa tietyt asiakkaat siirsivät tilauskannassa olevia tilaajaverkkotuotteiden toimituksia vuodelle 2017.

Network Services liiketoiminta-alue kasvatti liikevaihtoa ja kannattavuutta. Liikevaihto kasvoi hieman Saksassa ja kannattavuus parani selvästi vertailuvuodesta, vaikka kannattavuutta rasitti pääasiakkaan uuden alueen palveluiden käynnistämiskustannukset Etelä-Saksassa.

Edellisvuonna Englannissa käynnistetty uusi Engineering Services -palveluliiketoiminta saavutti positiivisen liiketuloksen. Muissa maissa palveluliiketoiminnan tuloksellisuus jatkui hyvällä tasolla.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2016 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2015 tason.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639