Ramboll hakee tuulivoimamuskelia

Tanskalainen tuulivoimaloiden suunnitteluyritys Ramboll on ostanut kaksi saksalaisyritystä vahvistamaan suunnitteluvoimaansa. Uusien yrityskauppojen tuomien 85 lisätyöntekijän myötä yhtiö voi tarjota tuulivoimaloiden konsultointipalveluja maailmanlaajuisesti lähes 350 asiantuntijan voimin. Yhtiöllä on toimintaa myös Suomessa.

Saksalaisen BBB Umwelttechnik GmbH:n ja CUBE Engineering GmbH:n. BBB ja CUBE ovat vanhoja toimijoita maatuulivoima-alalla. Yli 20 vuotta toimineet yritykset ovat kumpikin olleet kehittämässä maatuulivoimaa pilotti- ja demohankkeista kaupallisen mittakaavan toiminnaksi.

’’Tuulienergiaa on kaikkialla maailmassa, ja sen käyttäminen on kustannustehokasta. Tuulivoimalle odotetaan siksi kaksinumeroista prosentuaalista kasvua seuraavien viiden vuoden aikana, sanoo Rambollin Energia-toimialan toimitusjohtaja Thomas Rand.

Saksalaisyritysten oston myötä Ramboll pystyy tarjoamaan maatuulivoimaloista kokonaisvaltaiset palvelut läpi arvoketjun ja toteuttamaan mittaviakin tuulivoimahankkeita.

’’Nyt tehdyt yritysostot tukevat ja syventävät Rambollin osaamista myös Suomessa ja täydentävät yhtiön kotimaista tarjontaa tuulimittauksilla ja –mallinnuksilla’’, kertoo Rambollin tuulivoimaliiketoimintaa Suomessa koordinoiva Veli-Pekka Alkula. 

Tuulivoimapuiston käytön aikaista asiantuntemusta tarvitaan Suomessa yhä enemmän tuulivoimakapasiteetin kasvaessa. Nyt tehdyt yrityskaupat tuovat entistä kattavamman kansainvälisen kokemuksen hyödynnettäväksi muun muassa tuulivoiman Asset Management –palveluissa.

Ramboll on suunnitellut yli 65 prosenttia maailman merituulivoimaloiden perustuksista ja on jo nyt maailman johtava merituulivoimakonsultoinnin yritys. Hankkeissa rakennuttajina ovat yhä useammin pienten toimijoiden sijaan energialaitokset ja sijoittajat. Samaa keskittymiskehitystä on tapahtunut myös konsultointipuolella, jolla on viime aikoina toteutettu useita fuusioita.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639