Teknologia tukee ikäihmisten kotona asumista

Uuden teknologia avulla voidaan tukea ikäihmisten asumista kotonaan. Uutena elementtinä mukaan on tulossa eettinen suunnittelu. Aivan kaiken teknologian ei tarvitse olla esillä vaan se voidaan piilottaa näkyvistä.

VTT:n  ja Miina Sillanpään Säätiön tutkimuksessa yhdessä suomalaisten yritysten kanssa etsitään ikäteknologiasta vastauksia itsenäiseen ja hyvään elämään kotona. Suunnittelussa, ratkaisuissa ja liiketoiminnassa painottuvat eettiset seikat.

Ymmärrys ja tieto ikäihmisten arjesta ja toimintakyvystä ovat välttämättömiä, kun suunnitellaan ja toteutetaan ikäteknologiaa. Tämä luo perustan teknologian kehitystyöhön ja palvelujen määrittelylle. Nyt aiheesta on julkaistu kirja, jonka kannattaa lukea kaikki turva ja muita ikäihmisille järjestelmiä kehittävien.

”Anni ja Onni – Huomaamaton teknologia arjen apuna” kerrotaan, miten ikäihmisen kotiin sijoitettavan teknologian avulla voidaan havaita muutoksia hänen toimintakyvyssään. Ja koska suuri osa ikäihmisistä haluaa asua kodissaan elämänsä loppuun saakka, sitä voidaan tukea uusilla tieto- ja viestintätekniikoilla.

Kodin ovien ja ikkunoiden varustaminen antureilla. Kuva VTT.
Kodin varustaminen liike- ovitunnistimilla. Kuva VTT.

Uusia seuranta- ja mittausteknologiaa hyödyntäen kehitetään ratkaisuja, jotka tarkkailevat huomaamattomasti ja luontevasti ikäihmisen arkiselviytymistä tutussa kotiympäristössä kaikkina vuorokauden aikoina. Suunnittelussa vastuullisuus ja eettisyys on nostettava selvityksenmukaan oleelliseksi osaksi suunnittelua ja päätöksentekoa.

”Teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ei tule pohtia ainoastaan negaatioiden, kuten yksityisyyden suojan tai itsemääräämisoikeuden menettämisen kautta. Oleellista on tarkastella ja ottaa osaksi suunnittelua, millä tavalla teknologia voi olla mahdollistamassa itsenäistä ja hyvää elämää, painottaa VTT:n johtava tutkija Jaana Leikas , julkaisun toimittaja.

BeWell Happy -yhteistyöprojektissa selvitettiin huomaamattoman anturiteknologian tuomia mahdollisuuksia ja lisäarvoa ikäihmisen toimintakyvyn seuraamisessa.  Hankkeen toteuttivat yritysorganisaationa Benete Oy, BLC Protie Oy, Capitis Control Oy ja Mediconsult Oy, tutkimuslaitoksina Jyväskylän yliopisto ja VTT Oy sekä yleishyödyllisenä toimijana Miina Sillanpään Säätiö, ja sitä rahoittivat osallistuvat organisaatiot ja Tekes.

Projektin tulosten pohjalta valmisteltavassa kehityshankkeessa jatketaan mallin kehittämistä.

LISÄÄ: Anni ja Onni – Huomaamaton teknologia arjen apuna, toimittaneet Jaana Leikas ja Helena Launiainen. (LINKKI, issuu-näköiskirja)

Kuva: Etäohjattava kamerarobotti, VTT

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639