Nixusta virallinen tietoturvallisuuden arvioija

Suomalainen Nixun tietoturvallisuuden tarkastustarjonta laajenee. Yrityksen tytäryhtiö Nixu Certification Oy:lle on myönnetty virallisen tietoturvallisuuden arviointilaitoksen asema.

Nyt uuden virallisen tietoturvan arviointilaitoksen statuksen myötä Nixu Certification voi myöntää virallisia todistuksia tietojärjestelmien tietoturvallisuuden tasosta viranomaisille tai viranomaistietoa käsitteleville yksityisille yrityksille.

Kansalliset viitekehykset, joita vasten tarkastuksia tehdään ovat VAHTI ja Katakri. Uusi status perustuu lakiin tietoturvallisuuden arviointilaitoksista 1405/2011.

’’Pääsemme nyt virallisen statuksemme myötä tekemään tarkastuksia, jotka aikaisemmin ovat olleet sallittuja vain viranomaisille’’, kertoo Nixu Certification Oy:n johtava auditoija ja toimitusjohtaja Niki Klaus.

Tietoturvallisuuden arviointilaitoksen keskeisiä periaatteita on toiminnan riippumattomuus ja puolueettomuus, jota akkreditoijien lisäksi arvioi erillinen ulkopuolisten muodostama riippumattomuuskomitea.

”Eriytetty arviointilaitos laajentaa samalla merkittävästi Nixu-konsernin tietoturva-auditointien tarjontaa ja vahvistaa edelleen yhtiön roolia toimialan merkittävimpänä osaajana’’, sanoo Nixu Oyj:n toimitusjohtaja Petri Kairinen.

Samalla Nixu Certification saavutti kansainvälisen ISO 27001 -akkreditoinnin, jonka myötä yritysvoi sertifioida laajemminkin organisaatioiden tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!