Miksi suomalaisyritys ei innovoi ?

Suomalaisyritysten kasvun pullonkaula on uskalluksen puute. Tekesin Innovaatiotoiminnan pullonkaulat -selvitys avaa syitä yritysten innovaatiotoiminnan panostuksien vähenemiseen. Tässä taloustilanteessa yritysten pitäisi panostaa uudistumiseen ja erityisesti uuden teknologian hyödyntämiseen. Rakennemuutos koskee kaikkia toimialoja.

Suomalaisyritysten riskien välttämiseen ovat vaikuttaneet hankala taloustilanne, heikentyneet markkinanäkymät sekä resurssien puute. Kasvun esteenä nähtiin vaikeudet kansainvälisille markkinoille pääsyssä, kuten myös pääsyn hitaus.

”Tuloksista ei kuitenkaan selviä, miksi suomalaiset yritykset ovat varovaisempia kuin kansainväliset kilpailijansa”, totesi kehitysjohtaja Hannu Kemppainen Tekesin järjestämässä Kasvu-tapahtumassa keskiviikkona.

Yritysten kannattaisi hyödyntää julkista rahoitusta liiketoimintansa rohkeaan uudistamiseen. Tällä hetkellä yritykset keskittyvät pienempiin innovaatiotoimiin. Helpotukset yritysten verotuksessa auttaisivat.

”Rakennemuutos koskee kaikkia toimialoja. Tavara- ja palveluvienti on tarpeettomasti asetettu vastakkain. Jos puhutaan teollisuuden palveluiden myynnistä, niin 60 prosenttia siitä tapahtuu kohdemaassa, se ei lisää vientiä”, toimitusjohtaja Jorma Turunen Teknologiateollisuudesta selventää.

Turunen ehdottaa muun muassa koulutusjärjestelmän kilpailukykyisenä pitämistä ja tutkimus- ja kehitysrahoitusta kasvun lääkkeeksi.

Innovaatiotoiminnan pullonkaulat -selvitystä varten on haastateltu keskisuuria kansainvälisiä kasvuyrityksiä, tehty työ- ja elinkeinoministeriön kasvuyrityskyselyn jatkoanalyysiä ja yrityskyselyitä. Selvityksen toteuttivat Tekesin strategiset kumppanit.

LISÄÄ:  Kasvun pullonkaulat -esitysmateriaali (pdf)

Kuva: VTT

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639