Video: Suomeen kultakaivos sähkö- ja elektroniikkaromusta

Teknologiateollisuuden vetämä konsortio on suunnittelemassa Suomeen kierrätyslaitosta arvometallien talteenottoon sähkö- ja elektroniikkaromusta (SER). Tavoitteena on rakentaa Suomeen koemittakaavan laitos ja sen jälkeen luoda vientitasoinen konsepti SER-kierrätyksestä. Katso video tehtaan toiminnasta.

Demolaitos perustuu Jyväskylän yliopistossa kehitettyyn hydrometallurgiseen menetelmään, jolla harvinaisia maametalleja saadaan irrotettua piirilevyistä ja muusta elektroniikkaromusta.

Tutkijoiden koetulokset paljastavat, että romu ei ole vain kultakaivos, vaan myös platinaa ja harvinaisia maametalleja saadaan eroteltua tehokkaasti. Testejä on tehty kuluneen vuoden aikana myös esimerkiksi voimalaitosten tuhkalle ja sähkö- ja hybridiautojen litium-ioni-akuille.

Hanke tarjoaa samalla mahdollisuuden kehittää tuotesuunnittelua ja kokeilla etätunnisteiden käyttöä. Suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi materiaalien eroteltavuuteen ja kierrätettävyyteen sekä myös hukan vähentämiseen.

Digitalisaatio on osa ratkaisua. Tuotteisiin voidaan liittää tiedot materiaalisisällöstä sekä tuotteen purkuohjeet, jotka voivat kulkea tuotteen mukana läpi elinkaaren. Myös robotiikan ja automatiikan käyttöä kehitetään, vaikka sähkö- ja elektroniikkalaitteiden purkaminen on vielä tänä päivänä pitkälle käsityötä.

Kriittisistä aineista tulossa pula

Arvokkaiden aineiden talteenotolle on tähtäimessä huomattavasti Suomea suuremmat markkinat. Demolaitoksen pohjalta on tarkoitus kehittää konttikokoisia käsittely-yksiköitä, joita on helppo viedä lähelle romun syntypaikkoja.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, erityisesti ammattielektroniikassa, on erittäin korkeita pitoisuuksia jalometalleja ja useita harvinaisia maametalleja. Suomi, kuten muutkin Euroopan maat, on riippuvainen useiden kriittisten aineiden tuonnista Kiinasta.

Sähkö- ja elektroniikkaromu on ollut murheenkryyni jo vuosikymmeniä. Romua syntyy globaalisti noin 50 miljoonaa tonnia vuodessa. Digitalisaation ja tuotteiden elinkaaren lyhentymisen myötä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä jatkaa kasvuaan – ja niin kasvaa romun määrän lisäksi raaka-aineiden kysyntä.

Hyvä esimerkiksi LED-valaistus on kasvanut odotettua nopeammin ja nyt ongelmaksi uhkaa nousta valmistuksessa tarvittavien maametallien riittävyys. Uusia merkittäviä maametallien käyttökohteita ovat myös sähköautojen akut ja tuulivoimalat.

Arvioiden mukaan tällä hetkellä vain noin 15 prosenttia sähkö- ja elektroniikkaromusta käsitellään maailmanlaajuisesti asianmukaisesti ja arvokkaita maametalleita ei juurikaan saada talteen.

Demolaitoshankkeessa on parhaillaan käynnissä konsortion kokoaminen, jotta kiinnostuneet yritykset ja muut toimijat voivat lähteä kaupallistamaan konseptia. Samalla jatketaan käsittelyprosessin kehittämistä ja demolaitoksen rakentamisen suunnittelua.

Demolaitos on yksi tänään julkaistun SITRA:n kiertotalouden kansallisen tiekartan avainhankkeista.

LISÄÄ: Video laitoksen toiminnasta  (LINKKI, youtube) ja SITRA:n Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025 (LINKKI,pdf)

Kuva: SER-video

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!