Otaniemessä jatketaan ydinvoiman tutkimusta

Tutkimuskäyttöön tarkoitettu VTT:n uusi ydinturvallisuustalo vihittiin käyttöön Espoossa. Talossa yhdistyvät sekä kokeellinen työ että laskennallinen mallinnus. Otaniemessä vuodesta 1962 toiminut FiR 1 -tutkimusreaktori ajettiin alas vuosi sitten.

Ydinturvallisuustalon avulla varmistetaan VTT:n pitkän tähtäimen mahdollisuudet erityisesti alan kokeelliseen tutkimukseen ja rooli alan kansainvälisenä huipputoimijana. Rakennus on kooltaan 7 800 bruttoneliömetriä.

Uuden ydinturvallisuusrakennuksen toimisto- ja laboratoriotilat ovat jo käytössä, muu toiminta käynnistyy vaiheittain. Tutkimuslaiteasennukset ovat vielä kesken. Täydessä käytössä talo on noin vuonna 2018.

”Viranomaiset ja voimayhtiöt tarvitsevat alan tutkimusosaamista ja ajanmukaisia laitteistoja maan ydinvoimaloiden turvallisuuden arviointiin. Kotimaisen tarpeen lisäksi on tarkoitus vastata kansainväliseen kysyntään”, sanoo tutkimusalueen päällikkö Satu Helynen.

Valtaosa työtiloihin muuttavista 150 VTT:läisestä tekee laskennallista reaktoriturvallisuuden  ja loppusijoituksen laskennallista mallinnusta. Tytäryhtiö VTT Expert Services Oy: tekee lisäksi ydinvoimalaitosten kokeellista suodatintutkimusta samassa kiinteistössä.

Ydinturvallisuustaloon sijoitetaan pääosa ydinturvallisuustutkimuksen keskeisistä toiminnoista: reaktoriturvallisuuden laskennallinen tutkimus, säteilyltä suojaaviin kuumakammioihin sijoitettavien reaktorimateriaalien karakterisointi ja murtumismekaniikkatutkimus, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuteen liittyvä kokeellinen ja laskennallinen tutkimus, radiokemiallinen tutkimus ja jodisuodattimien testaus.

Talon rakennusurakka on arvoltaan noin 30 miljoonaa euroa ja laiteinvestointien noin kymmenen miljoonaa euroa. Rakennuksen omistaa Senaattikiinteistöt. Talon suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota henkilö- ja ympäristöturvallisuuteen.

Kuva: Otaniemen lopetettu koereaktori, VTT.  Reaktoria sammutettiin viime kesänä ja sitä odottaa purkaminen lähivuosina.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639