Virtuaaliteknologia kiinnostaa – seminaarijärjestäjä testaa

Suomalaiset yritykset ovat innoissaan virtuaaliteknologiasta, mutta epävarmoja sen hyödyntämisestä, kertoo Nordic Business Forumin ja konsulttiyritys Kantarin selvitys. Tapahtumajärjestäjä näyttää mallia ja tarjoaa Helsingissä torstaina ja perjantaina järjestettävästä tapahtumasta myös VR-lähetteen.

Uudessa Nordic Business Forumin ja Kantar TNS:n (ennen TNS Gallup) syyskuussa tehdyssä selvityksessä, enemmistö suomalaisesta liikkeenjohdosta aikoo etsiä keinoja hyödyntää virtuaalitodellisuusteknologiaa yrityksissään seuraavan viiden vuoden aikana.

Nordic Business Forum tuo VR-alueelle oman esimerkkinänsä. Tuleva Helsingin päätapahtuma kokoaa yli 5,700 yritysjohtajaa ja yrittäjää yli 30 maasta, mutta uskoo tavoittavansa yli 10,000 katsojaa live-videolähetteen kautta. Lisäksi tapahtuma on katsottavissa 360 asteen videona VR-laseilla, johon on saatavissa sovellukset Samsungin Oculus- ja iPhone-silmikkoratkaisuihin.

Suurimmalla osalla yrityksistä näyttää olevan kuitenkin hankaluuksia viedä ajatuksiaan käytäntöön. Kyselyn mukaan kiinnostusta teknologiaan esiintyy kaikilla sektoreilla.  Suuri osa liikkeenjohdosta – 84 prosenttia – kertoi, että he ovat todennäköisesti, melko todennäköisesti, tai ehdottomasti kiinnostuneita kokeilemaan virtuaaliteknologioita yrityksessään.

Selvityksen mukaan lähes kolmannes vastaajista (30 %) taas oli ”ehdottomasti” kiinnostunut kokeilemaan teknologiaa. Kuitenkin kysyttäessä ovatko yritykset tehneet suunnitelmia tai käyttävätkö he jo virtuaaliteknologioita, ainoastaan kymmenen prosenttia vastasi käyttävänsä niitä jo – suuri osa vastanneista oli suurempia yrityksiä – ja 13 prosenttia vastasi kokeilleensa teknologiaa satunnaisissa projekteissa.

Noin 14 prosenttia vastanneista oli tehnyt suunnitelmia, joita ei oltu vielä toteutettu, kun taas yli kolmannes ei ollut tehnyt minkäänlaisia suunnitelmia hyödyntääkseen virtuaaliteknologioita yrityksessään.

Kuva: Nordic Business Forum
Kuva: Nordic Business Forum

Kantar TNS:n johtava tutkija Katja von Alfthanin mukaan yritykset, jotka olivat ”ehdottomasti” kiinnostuneita kokeilemaan teknologiaa olivat useimmiten palvelusektorilta. Lisätessä tähän vielä johtajat, jotka olivat todennäköisesti kiinnostuneita kokeilemaan virtuaaliteknologiaa, kasvoi eri sektoreiden kirjo entisestään. Tästä huolimatta tulokset osoittivat, että toteutus ja teknologian käyttöönotto eivät vielä yllä samalle tasolle kuin kiinnostus innovaatiota kohtaan.

”Tässä on nähtävissä selkeä käyttöönoton käyrä, joka osoittaa, että osa yrityksistä on edellä muita ja he ovat löytäneet tapoja hyödyntää teknologioita, kun taas toiset eivät ole vielä kokeilleet, mutta näkevät suuren potentiaalin. Kolmas ryhmä on ne, jotka eivät ole kiinnittäneet juurikaan huomiota näihin teknologioihin,” von Alfthan selittää.

Tulosten mukaan 57 prosenttia liikkeenjohdosta kokee, että virtuaaliteknologiaa voisi käyttää asiakaskokemuksen kehittämisessä heidän yrityksissään. Lähes saman verran vastanneista (58 %) vastasi näkevänsä teknologiaa käytettävän koulutuksessa.

Myöskin viestintä ja markkinointi nähtiin mahdollisina käyttökohteina (56 % ja 52 %). Lisäksi 62 prosenttia sanoi, että innovaatio voisi olla hyödyllinen uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Noin 48% koki, että teknologia voisi auttaa pääsyssä uusille markkinoille, ja 35 % sanoi, että se auttaisi lisäämään sisäisten prosessien tehokkuutta.

Vaikkakin innostus teknologiaa kohtaan oli ilmeinen, ainoastaan 43% vastanneista totesi olevansa täysin tai lähes samaa mieltä, että he tietävät mistä löytävät asiantuntemusta VR-teknologioihin. Vain 27  prosenttia sanoi, että he kääntyisivät konsultin tai tutkimusyrityksen puoleen näissä asioissa. Suurin osa vastanneista – 83% – sanoi, että he etenisivät itsenäisesti toteuttamalla omaa tiedonhakua verkossa.

TAUSTA: Kantar TNS haastatteli päätöksen tekijöitä yli 500 yrityksestä, joista 410 oli Suomesta. Muut vastaajat olivat Ruotsista, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Norjasta, sekä myös Pohjoismaiden ja Baltian ulkopuolelta. Noin 350 haastateltavalla oli kaupallinen tai liiketalouden koulutus ja 122 vastaajista oli teknisiltä aloilta

Kuva: Nordic Busness Forum (LINKKI)

LISÄÄ: VR-teknologia-selvitys, NBF/Kantar TNS  (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639