Digi ja IoT nostavat ohjelmistopanostuksia

Valtaosa suurten yritysten tutkimus- ja tuotekehityksestä kohdistetaan jo ohjelmistojen ja erilaisten palveluideoiden kehittämiseen, ilmenee PwC:n julkaisemasta Global Innovation 1000 -selvityksestä. Mukaan on Suomesta päässyt kuusi yritystä. Ohjelmistojen ja palveluiden osuutta nostavat digitaalisuus ja IoT-ratkaisut.

Suuret globaalit yritykset käyttävät T&K-budjetistaan koko ajan kasvavan osuuden ohjelmistojen kehittämiseen. Kaikkein kovin tämä trendi on Pohjois-Amerikassa, kerrotaan yhdysvaltalaisen PwC-konsulttiyrityksen raportissa.

’’Ohjelmistot mahdollistavat kaikilla sektoreilla uusia liiketoimintamalleja, ja muun muassa esineiden internetin avulla (IoT) yritykset voivat yhdistää tuotteet, asiakkaat sekä tuottajat, sanoo Tuomas Törmänen, PwC:n Strategy&-yksiköstä.

Ohjelmistojensoftan ja palvelujen osuus koko tuotekehityksestä kasvoi globaalisti 54 prosentista 59 prosenttiin 2010–2015. Vuoteen 2020 mennessä luku nousee jo 63 prosenttiin, joten valmistettavien tuotteiden osuus on tulevaisuudessa vain reilu kolmannes tuotekehityksestä.

Ohjelmistoja tarvitaan kilpailukyvyn säilyttämiseen. ’’Selvityksemme mukaan yritykset, joiden liikevaihto kasvaa kilpailijoihin verrattuna nopeimmin, ovat siirtäneet 25 prosenttia enemmän T&K-budjetistaan ohjelmistokehitykseen kuin hitaamman kasvun yritykset’’, Törmänen sanoo.

Maailmanlaajuisesti ohjelmistoihin liittyvä tuotekehitys kasvoi 65 prosenttia 2010–2015, 86 miljardista dollarista 142 miljardiin dollariin. Kaikkein nopeimmin investoinnit siirtyvät ohjelmistoihin Pohjois-Amerikassa.

Aasia sen sijaan on säilynyt maanosista vahvimmin teollisuustuotteisiin keskittyvänä. Silti yhä useampi yritys selvityksessä ilmoittaa palkkaavansa enemmän data-ja ohjelmisto-osaajia, kun taas perinteisempiä sähkön ja mekaniikan osaajia tarvitaan aiempaa vähemmän.

’’Yrityksiin tarvitaan lisää osaajia kehittämään ohjelmistoja, analysoimaan dataa ja tuottamaan alustoja, joilla tiedon kerääminen ja analysoiminen tehostuvat’’, Törmänen sanoo.

Raudan kehittäminen ei häviä, mutta tuotteista tulee entistä ohjelmistopohjaisempia ja laajassa mitassa raja-aidat raudan, ohjelmistojen ja palveluiden osalta kaatuvat. Hyvä esimerkki on hissejä ja liukuportaita valmistava Kone, jonka toiminnasta kasvava osa tutkimuksesta kohdistuu ohjelmistoihin ja hissien huoltopalveluihin.

Innovaatioraportissa tarkastellaan T&K-panostuksissa mitattuna maailman tuhatta suurinta yritystä. Suomesta mukana ovat Nokia, Wärtsilä, Stora Enso, Kone, Orion ja Cargotec.

Kartoituksesta selviää myös, että vuoteen 2018 mennessä terveyssektorista tulee teollisuuden aloista suurin T&K-investoija. Suomessa esimerkiksi Nokia hakee uutta kasvua terveys- ja hyvinvointialueelta tietoliikennebisneksen rinnalle.

Tutut nimet T&K-panostuksissa

Maailman suurimmat tuotekehittäjät ovat konsulttiytiys PwC:n sekvityksen mukaan Volkswagen, Samsung, Amazon, Google (Alphbet) ja Intel . Listan nopeimmat nousijat ovat Amazon ja Google. Samaisen PwC:n selvityksen mukaan, kaikkein innovatiivisimmat yritykset olivat asiantuntijoiden mukaan Apple , Google (Alphabet) ja 3M.

pwctop20rdwww

”Maailman tuhannen suurimman tuotekehittäjän listalle mahtui kuusi suomalaista yhtiötä. Ne käyttivät tuotekehitykseen vuonna 2015 yhteensä noin 3 miljardia dollaria, eli yhteensä 6,4 prosenttia yhteenlasketusta liikevaihdosta. Nokian osuus tästä oli selvästi suurin, noin kolme neljännestä, PwC:n Tuomas Törmänen kertoo.

LISÄÄ:  PwC:n Global Innovation 1000 -raportti (LINKKI, pdf)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639