Lisää siivousrobotteja Suomeen

Suurikokoiset siivousrobotit vaikuttavat aluksi hitailta ja kömpelöiltä, mutta ne voivat työskennellä vuorokauden ympäri ja vaikka pimeässä. Siivousrobotteja käytetään Suomessa vielä varsin vähän, mutta maailmassa niistä saadut kokemukset ovat rohkaisevia.

Laitossiivoukseen suunnitellut robotit kiinnostavat, mutta niiden hankintaa ovat jarruttaneet muun muassa kokemusten puute sekä epätietoisuus siitä, miten robotti toimii erilaisissa tiloissa ja käytännön tilanteissa.

’’Tietoa on kaivattu myös siitä, miten robotin suorituskyky ja muut mahdollisesti saavutettavat hyödyt suhteutuvat laitteen hankintahintaan ja siivoustyön kustannustehokkuuteen” toteaa tutkija Tarja Marjomaa Työtehoseurasta.

Laitteet ovat vasta kehityskaarensa alussa ja tuotetarjonta varsin kapea. Siksi TTS Työtehoseura ja Kivisto Consulting ovat aloittaneet tutkimushankkeen, jossa kehitetään robottiteknologian  avulla uusia työmenetelmiä ja organisointitapoja puhtauspalvelusektorille.

Hankkeessa tarkastellaan myös robottisiivouksen laatua ja kustannustehokkuutta, siivoustyön ergonomiaa ja henkilöstön työssä jaksamista. Lisäksi selvitetään, mihin siivousrobotit nykyisellään soveltuvat ja minkälaista tuotekehitystä niihin tarvitaan.

Tutkimusprojektissa kokeillaan myös pienten siivousrobottien soveltuvuutta erilaisten kohteiden siivoukseen. Tuloksia odotetaan keväällä 2017. Projektiin on saatu rahoitusta Työsuojelurahastolta.

Kuva: Sealed Air

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639