Näillä keinoilla parempia aurinkokennoja

Muovipohjaiset aurinkokennot ovat aurinkokennoteknologian haara, jossa sähköä tuotetaan valolle herkkien polymeerien avulla. Heikko hyötysuhde ja elinikä ovat kuitenkin vaikeuttaneet kennojen yleistymistä. Nyt Oulussa on löydetty keinot, joilla kennoista saadaan kestävämpiä ja sähköä enemmän tuottavia.

Muovi on herättänyt kennovalmistajissakasvavaa mielenkiintoa, koska lähtökohtaisesti siitä voidaan tehdä joustavaa, helposti liikuteltavaa, edullista ja helposti massavalmistettavaa.

Oulussa on tutkittu aluetta ja löydetty yksinkertaisia ja tehokkaita tapoja ratkaista edellä kuvattuja teknologisia haasteita.

Tutkimuksessa selvitettiin esimerkiksi, miten esimerkiksi lisäämällä suojaava kerros luonnostaan reaktiivisten aurinkokennossa olevien kerrosten väliin voidaan parantaa selvästi elinikää parantaa.

Muita keinoja parantaa kestoa ja hyötysuhdetta on optimoida prosessissa materiaalien sähköisiä ja rakenteellisia ominaisuuksia ja käyttämällä sopivia lisäaineita aktiivisen kerroksen tasalaatuisuuden parantamiseksi.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten mekaaninen stressi ja lämpörasitus vaikuttavat aurinkokennojen hyötysuhteeseen ja elinikään.

Oulussa kehitetyt menetelmät on todettu erittäin käytännöllisiksi ja aikaisempia menetelmiä yksinkertaisemmiksi ja halvemmiksi. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa ohutkalvoelektroniikan sovelluksissa kuten orgaanisissa ledeissä.

Tulevana perjantaina Master of Science (Physics) Bobins Augustine väittelee tutkimusaiheesta Oulun yliopistossa. Elektroniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Efficiency and stability studies for organic bulk heterojunction solar cells (Orgaanisten heteroliitosaurinkokennojen hyötysuhde- ja stabiilisuustutkimuksia).

LISÄÄ: Väitöskirja (LINKKI)

Kuvituskuva: VTT kehittämä taipuisa aurinkokenno. Kuva: Antti Veijola

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016