Teollisen internetin turvallisuus kuntoon

Teollisen internetin ratkaisuja otetaan käyttöön, mutta järjestelmien turvallisuusratkaisut mietityttävät ratkaisujen kehittäjiäkin. Jyväskyläisen Nodeonin toimitusjohtaja Timo Majala peräänkuuluttaakin innovatiivisuuden rinnalla ratkaisujen turvallisuutta.

Teollinen internet on yksi tärkeimmistä digitalisointiin liittyvistä muutosaalloista. Vaikeasti hahmotettavalla käsitteellä tarkoitetaan älykkäitä tapoja hyödyntää verkkoon liitettyjen laitteiden sekä palveluiden tuottamaa tietoa.

Teollisen internetin osalta myös riskit ovat jatkuvasti kasvava puheenaihe. Nodeonin Timo Majalan mukaan tämä on tärkeää, sillä on helppo kuvitella uhkakuvia, kuinka autonomisesti toimivien, anturien ja tekoälyyn perustuvien järjestelmien toimintaa voidaan uhata tietoverkkorikollisuuden keinoin.

Majala tietää, mistä puhuu. Nodeon on ollut mukana useissa hankkeissa, joissa ihmisten henki voi olla kiinni järjestelmien toimivuudesta.

’’Olemme olleet kuluvana vuonna kehittämässä myös kyberturvallisuuden simulointiympäristöä, jonka avulla pidetään muun muassa kansalliset kyberturvallisuusharjoitukset’’, Majala sanoo.

Majalan mukaan teollisen internetin ympärillä nähdään jatkuvaa kehitystä.  Esimerkkinä voi pitää älyliikennettä, joka on ollut aktiivinen teollisen internetin ratkaisujen hyväksikäyttäjä. Uusia sovelluksia kehitetään reaaliaikaisen tilannekuvan, liikenneturvallisuuden, uusien palvelumallien, automatisoinnin ja kunnossapidon alueilla.

Esimerkkinä tieliikenteen uudenlaisesta infrastruktuurin kehittymisestä Majala kertoo Nodeonin juuri Tampereella käyttöönottaman tieliikennetunnelin ohjausjärjestelmästä, joka on kooltaan keskisuuren teollisuuslaitoksen automaatiojärjestelmän luokkaa.

’’Tunneli tunnistaa antureiden ja mittalaitteiden avulla tunnelin liikennetilanteen ja olosuhteet, niissä tapahtuvat häiriöt ja muutokset, ja ohjaa tunnelin liikenteenhallinta- ja turvalaitteita. Järjestelmän avulla turvataan tunnelissa liikkujien turvallisuus esimerkiksi varoitusten, kaistansulkujen ja pääsynsäätelyn avulla’’, kertoo Majala.

Lähde: Nodeon Oy/Editori.fi

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016