Suomi turvaa suunnitteluosaamistaan automaatiolla

Suomalaisen laitossuunnittelun automaatioastetta ja laatua halutaan nostaa. VTT koordinoi uudenlaista Engineering Rulez -hankekokonaisuutta. Hankkeen avulla halutaan varmistaa, että suunnittelutoiminta säilyy Suomessa ja pysyvät mukana globaaleissa laitosinvestointihankkeissa.

Engineerin Rulez-hankkeessa tutkitaan koneoppimiseen, tekoälyyn, mallinnukseen ja simulointiin liittyvien teknologioiden soveltamista laitossuunnitteluun. Hanke koostuu yhdeksästä rinnakkaisprojektista, joissa on sekä yritysten T&K-hankkeita että rinnakkainen tutkimushanke.

VTT toimii hankekokonaisuuden koordinaattorina. Muita kumppaneita ovat Pöyry, Fortum, Outotec, Fennovoima, Prosys, Semantum, Masinotek, EQUA, PSK Standardisointi sekä Aalto-yliopisto. Hankkeen kokonaisvolyymi on noin 2,5 miljoonaa euroa, josta Tekes rahoittaa noin puolet.

Hankkeessa käydään läpi ensimmäisenä aiempien laitossuunnitteluhankkeiden aineistoja ja hiotaan niistä koneoppimisen lähtömateriaalia. Lisäksi kehitetään ohjelmistoa, jonka avulla simulointia pystytään hyödyntämään suunnitelmien automaattisessa verifioinnissa.

Projekti etenee kolmessa vaiheessa, joista vuonna 2017 tehtävä osuus on työmäärällisesti merkittävin. Ensimmäisiä tuloksia määrittelyjen muodossa on odotettavissa jo alkuvuonna 2017. Marraskuun alussa käynnistynyt hanke jatkuu vuoden 2018 elokuulle.

Tutkimushankkeen tuloksia pyritään julkaisemaan mahdollisimman laajasti avoimen lähdekoodin Simantics-alustalla (LINKKI) . Semanttiseen tietomallinnukseen pohjautuva lähestyminen mahdollistaa tehokkaasti teollisten suunnittelu-, simulointi- ja automaatiojärjestelmien integraation sekä suunnitteluautomaation.

Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda teollisen suunnittelu- ja operointitoiminnan alustatalousmalli, jossa eri toimijat voisivat vaihtaa integraatioon ja suunnitteluautomaatioon liittyviä komponentteja yhteisen kauppapaikan kautta.

Hankkeessa hyödynnetään teollisessa internetissä parhaillaan merkittävään asemaan nousemassa olevaa OPC UA -standardia, joka mahdollistaa tietoturvallisen tavan integroida erilaisia tieto- ja automaatiojärjestelmiä semanttisella tasolla. Projektin aikana tehdään myös yhteistyötä standardia kehittävän OPC Foundationin kanssa.

TAUSTAA: Kisa koventunut – suunnittelu siirtynyt Aasiaan

Suunnittelutoiminta on kokenut saman globaalin siirtymän kuin monet muutkin teollisuudenalat. Yhtenä syynä voidaan kuitenkin pitää suunnittelutoiminnan siirtymistä Suomesta halvemman työvoiman maihin.

Suunnittelutoiminnan laskutustilastot (SKOL) osoittavat, että suunnittelun viennin volyymi on laskenut vuodesta 2008 lähtien 32 prosenttia. Euromääräisesti tämä vastaa noin 130 miljoonan euron viennin vähenemää.

Suomen pitää nostaa osaamistaan, jos mielitään pysyä mukana bisneksessä. Samoin kuin tuotannossakin meidän täytyy pitää suunnittelun automaatioaste korkeana, jotta tällainen toimintojen vuoto estetään.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016