Uusi kuvakennotekniikka – hämäräkuvaukseen

Espoolaisen Pixpolarin kehittämän kuvakennotekniikan avulla saavutetaan heikon valotason ennennäkemätön kuvanlaatu. Tekniikka on kehitetty yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Tekniikka takaa muihin tällä hetkellä markkinoilla oleviin kuvakennotekniikoihin nähden paremman laadun.

Perinteiset kuvakennot saavat hämärissä olosuhteissa aikaan niin huonon kuvanlaadun, että esineiden tai rikoksentekijöiden tehokas tunnistaminen on usein mahdotonta. Jo jonkin aikaa on ollut tarpeen parantaa merkittävästi kuvan ja tunnistamisen laatua.

Vladislav Marochkin on yksi uuden tekniikan takana olevista tutkijoista. Hän kehitti kuvakennon, joka kerää näkyvää valoa ja paljaalla silmällä näkymätöntä lähi-infrapunavaloa. Kenno toimii päivänvalossa ja pimeässä, eivätkä kirkkaat valonlähteet häiritse sen toimintaa.

Marochkin uskoo, että tekniikkaa voidaan mukauttaa eri teollisuudenalojen, kuten auto-, lento-, meri- ja avaruusteollisuuden, tarpeisiin. ”Periaatteessa sitä voitaisiin käyttää myös kuluttajien digitaalikameroissa ja älypuhelimissa” Marochkin sanoo.

Kehitetyllä mustavalkokuvakennolla varustetut kamerat laajentavat öisen enimmäishavaintoetäisyyden lähes kaksinkertaiseksi olemassa olevaan tekniikkaan nähden.

Kuvakenno mahdollistaa henkilöiden ja esineiden erinomaisen tunnistamisen ja se on häiriöille immuuni. Tekniikan avulla voidaan lähi-infrapunavalaistuksen kustannuksia vähentää 80 prosenttia tai tietyn alueen valvontaan tarvittavien turva- ja valvontakameroiden lukumäärää vähentää 60 prosenttia.

”Esimerkiksi turva- ja valvontakameroiden valmistajat ovat todenneet, että kehitetty kuvakenno soveltuu erinomaisesti huonoissa valaistusolosuhteissa kuvaamiseen” kertoo Marochkin.

Väitöskirjassa parannetaan myös sellaisten puolijohdesäteilynilmaisimien suorituskykyä ja valmistettavuutta, jotka kykenevät havaitsemaan fotoneja matalaenergisen röntgensäteilyn alueella sekä korkeaenergisen röntgensäteilyn ja gammasäteilyn energia-alueilla. Tätä voidaan hyödyntää tieteellisissä ja lääketieteellisissä sovelluksissa.

Diplomi-insinööri Vladislav Marochkinin teknillisen fysiikan alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan torstaina 15.  joulukuuta  Lappeenrannan teknillisen yliopistolla.

LISÄÄ: Väitöskirjansa ´’Novel Solutions for Improving Solid-State Photon Detector Performance and Manufacturing” (LINKKI, pdf, 11,2 Mt).

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016