Uusia keinoja tuotannon pitämiseen Suomessa

Tampereen teknillinen yliopisto on mukana saksalaisen Boschin kanssa tehtävässä tutkimuskonsortiossa, jossa kehitetään uudenlaista teollisen valmistamisen konseptia.  Tavoitteena on antaa Euroopalle etulyöntiasema kilpailijoistaan.

Tuotantojärjestelmien uudelleen konseptointia tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän, koska tuotantoajat muuttuvat yhä lyhyemmiksi, erien koko vaihtelee ja räätälöityjen tuotteiden kysyntä kasvaa kasvamistaan.

Hankkeen tavoitteena on vähentää tuotannon aloittamiseen ja uudelleen konfigurointiin kuluvaa aikaa ja lisätä kannattavuutta. Eurooppalaisella tutkimusrahoituksella Bosch ja yhdeksän muuta tahoa kehittävät uudenlaista tuotantokonseptia.

”Haluamme tehdä valmistuksesta tehokkaampaa ja kannattavampaa. Pyrkimyksenä on leikata tuotannon käynnistämiseen kuluvaa aikaa 30 prosentilla”, kertoo projektipäällikkö Sebastian Schrock Boschilta.

Suomesta mukana on Tampereen teknillisen yliopiston kone- ja tuotantotekniikan laitos, joka tuo projektiin osaamista resurssien digitaalisesta mallintamisesta, erityisesti niin kutsutussa kyvykkyysmallintamisessa. alueelta.

Tampereella on kehitetty kyvykkyys- ja resurssimallinnusta pitkään, mutta vasta nyt tutkijat pääsevät ensimmäistä kertaa testaamaan tutkimustyömme tuloksia kunnolla oikeassa tehdasympäristössä.

’’Meidän roolimme on kehittää resurssi- ja kyvykkyysmalleja, joiden avulla voidaan löytää automaattisesti tarvittavat moduulit kuhunkin tuotevaatimukseen’’, kertoo Tampereen teknillisen yliopiston kone- ja tuotantotekniikan laitoksen tutkijatohtori Eeva Järvenpää.

Älykkäämpi tehdas on räätälöitävissä

Hanke käynnistyi marraskuussa 2015 ja jatkuu aina vuoden 2018 lokakuuhun.  Siinä pyritään luomaan mukautuvan, uudelleen konfiguroitavan tuotantojärjestelmän. Tavoitteena on mukautuvat ja verkottuneet tuotantolaitokset, jotka mahdollistavat räätälöidyn tuotantoprosessin.

Vielä nykyiset tuotantolinjat on suunniteltu yleensä vain yhden tuotteen tai tietyn kokoisen erän valmistamiseen. Niissä muutokset vievät aikaa ja rahaa sekä kasvattavat potentiaalisten virheiden määrää ja seisokkeja.

Kehitysohjelman tavoitteena on niin kutsutut ”plug and produce” -moduulit, jotka huolehtivat tietyistä valmistusketjun tehtävistä – esimerkiksi puristamisesta, poraamisesta tai kokoonpanosta – toisistaan riippumattomasti.

Tulevaisuudessa kukin tuotantomoduuli pystyy konfiguroimaan itse itsensä ja koordinoimaan valmistusprosesseja yhdessä naapurimoduulien kanssa. Tuotantolinjaa voidaan tuolloin muokata ainoastaan eri moduuleja lisäämällä tai poistamalla.

”Plug and produce” -moduulien tekevät tuotantolinjojen muokkaamisesta aiempaa helpompaa.

through capability-based adaptation, auto-configuration, and integrated tools for production planning”) rahoittaa Euroopan unioni, joka on investoinut hankkeeseen 5,3 miljoonaa euroa osana ”Horizon 2020” -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa.

LISÄÄ: ReCaM-hanke (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016