Suomalaiset innostuivat aurinkosähköstä

Kotitalouksista ja yrityksistä on tullut innokkaita aurinkosähkön tuottajia. Entistä useampi pienaurinkovoimala liitettään sähköverkkoon. Suurimman sähkönsiirtoyhtiö Carunan sähköverkkoon liitettiin viime vuonna 709 uutta aurinkosähköjärjestelmää.

Uusia aurinkosähköjärjestelmiä liitetään Carunan mukaan yrityksen sähköverkkoon koko ajan lisää erityisesti Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Sama kehitys näkyy myös Lapissa, missä aurinkopaneelit ovat omiaan tuottamaan sähköä niin kesän yöttöminä öinä kuin talvellakin lumen heijastaessa valoa.

Vuonna 2016 aurinkosähkön tuotantoteho kasvoi Carunan verkkoalueella 2,7 megawatista 6,8 megawattiin, joka vastaa noin 272 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Kotitalouksien lisäksi myös yritykset ovat alkaneet asennuttaa aurinkopaneeleita toimitilojensa katoille pienentääkseen sähkölaskujaan ja osallistuakseen uusiutuvan energiantuotannon edistämiseen.

”Vuoden 2016 alussa alan toimijat toivoivat aurinkosähköjärjestelmien yhteistehon kaksinkertaistumista. On rohkaisevaa, että Carunan verkkoalueella kasvu on ollut tätäkin nopeampaa. Erityisesti kotitaloudet näyttävät investoineen paljon aurinkosähköön.”, sanoo Aalto-yliopiston ympäristö- ja innovaatiojohtamisen professori ja Suomen Lähienergialiiton hallituksen puheenjohtaja Raimo Lovio.

Sähköyhtiö Caruna tukee pientuotantoa poistamalla mikrotuottajilta ylijäämäsähkön siirtomaksun. ’’Uskomme aurinkosähkön tuotannon jatkavan voimakasta kasvuaan edelleen”, kertoo Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori.

Sähkön pientuottajat voivat myydä oman kulutuksen yli jäävän osan tuottamastaan sähköstä valitsemalleen sähkönmyyntiyhtiölle. Ne liittävät asiakkaiden sähköntuotantolaitteistot paikalliseen jakeluverkkoon ja toimittavat ylijäämäsähkön mittaustiedot sähkön myyjille.

Kuva: Prysmian