Helsinki pääsi mukaan robottiautokokeiluun

Helsinki on valittu  robottiautojen kokeilupaikaksi kansainvälisten suurkaupunkien kuten Lontoon, Pariisin, Los Angelesin ja Buenos Airesin lisäksi. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalaiset Bloomberg Philanthropies  ja Aspen Institute.

Helsinki pääsee mukaan hankkeeseen, jossa suurkaupungit valmistautuvat robottiautojen käyttöönottoon ja pyrkivät parantamaan asukkaiden elämänlaatua ja ratkaisemaan sosiaalisia haasteita älyliikenneratkaisujen avulla.

Hankkeessa saatetaan yhteen eri alojen toimijoita osallistujakaupungeista ja autetaan näin kaupunkeja valmistautumaan älyliikenteen kehitykseen. Tavoitteena on luoda suosituksia ja työkaluja, jotka hyödyttävät muitakin kaupunkeja älyliikenteen mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Helsingin lisäksi muita osanottajakaupunkeja ovat Lontoo ja Pariisi Euroopassa, Austin, Los Angeles, Nashville ja Washington DC Yhdysvalloista sekä Sao Paulo, Buenos Aires ja Tel Aviv.

Suomen lainsäädäntö antaa paljon mahdollisuuksia liikenteen automaation kehittämiselle, mikä tuo Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajusen mukaan kansainvälistä kilpailuetua. ’’Samalla Helsinki ja Suomi saavat näkyvyyttä ja tilaisuuden profiloitua älyliikenteen globaalina edelläkävijänä”, kaupunginjohtaja Pajunen sanoo.

Helsingin painopisteitä on myös avoimen datan ja reaaliaikaisen liikennetiedon hyödyntäminen, josta on jo saatu Helsingissä tiedotteen mukaan hyviä kokemuksia. Niin ikään muotoiluajattelun tuominen älyliikenneratkaisujen kehittämiseen olisi Helsingille luontevaa.

Hankkeen esivalmisteluvaiheeseen ovat Helsingin kaupungin lisäksi osallistuneet liikenne- ja viestintäministeriö, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja Smart & Clean -säätiö. Yhteistyöverkosto laajenee hankkeen käynnistyessä.

Helsingin seudun liikkenne HSL toivoo hankkeen tuovan tietoa siitä, miten robottiautoja ja –busseja voidaan kestävästi hyödyntää kaupunkiliikenteessä. ”HSL:ää kiinnostaa erityisesti se, miten robottibussit saadaan parhaimmalla tavalla integroitua joukkoliikennepalveluihin. Liikennejärjestelmän kannalta olisi esimerkiksi mielenkiintoista selvittää, voisivatko robottibussit tarjota tiheällä vuorovälillä liityntäliikennettä runkolinjoille”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

TAUSTAA:

Hankkeen taustavoimista Bloomberg Philanthropies on New Yorkin pormestarina 2002-2013 toimineen Michael R. Bloombergin järjestö, joka edistää ympäristö-, kansanterveys-, opetus-, ja kulttuurialaa sekä julkishallinnon uudistamista muun muassa avustuksia jakamalla.

The Aspen Institute on puolueeton ajatushautomo ja tutkimuslaitos, joka keskittyy johtajuuden kehittämiseen ja yhteiskuntapolitiikkaan.

Kuva: Viime kesänä itseohjautuva robottibussi kulki Helsingin kaduilla SOHJOA-hankkeessa. Kuva: Harri Santamala, Metropolia.

LISÄÄ: Uusiteknologia 2/2016 (LINKKI) on viiden sivun raportti  ”Suomi testaa robottiliikennettä” -tekniikka-artikkeli  (LINKKI).

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

 

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016