Teollisuustoimija laajentaa hyvinvointialalle

Jyväskyläläinen Procemex on toimittanut teollisuuteen satoja ip-pohjaisia kamera-konenäköjärjestelmiä. Seuraavaksi yritys aikoo laajentua hyvinvointi- ja terveydenhoitoratkaisuihin.

Älykamerasovelluksia käytetään laajalti jo teollisuuslaitoksissa, muun muassa paperi-, sellu- ja painoteollisuudessa. Niissä tietokoneet, älykamerat sekä muut prosessityökalut analysoivat näkemäänsä ja tuottavat tietoa, jonka perusteella voidaan toimia.

Jyväskyläläisen Procemexin konenäköratkaisut perustuvat oman tuotekehityksen huipputehokkaisiin IP-kameroihin (kuvassa), joiden suorituskykyä ja toiminnallisuutta voidaan seurata, säätää  ja päivittää etäyhteyksien yli.

’’Smart-kameroiden ja uuden graafisesti konfiguroitavan Machine Vision -ohjelmistoalustan järjestelmien kehitys ja kokoonpano tapahtuu Suomessa, kun taas projektointi ja kunnossapito paikallisesti lähellä asiakkaita’’, kertoo Procemexin toimitusjohtaja Mika Valkonen.

Seuraavaksi Procemex aikoo hakea kasvua hyvinvointialalta. Väestön ikääntyminen on viime vuosina lisännyt tarvetta tukea paremmin vanhusten pidempää kotona asumista.

Uudenlaisen analysoivan konenäön avulla voidaan Procemexin mukaan tuoda uusia keinoja  vanhusten turvalliseen kotona asumiseen Samaan pyritään kehitteillä olevilla anturiverkoilla ja iot-ratkaisuilla.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016