Automaatioälyä muuntamoon

Schneider Electric esittelee ensi viikon Tampereen Verkosto-messuilla muuntamoihin tarkoitetun Easergy T300-automaatiolaitteen. Uutuus soveltuu myös älykkäisiin sähkönjakeluverkkoihin.

Schneider Electricin Easergy T300 tarjoaa muuntamoihin monitorointia, hallintaa, automaatiota ja vian indikointia, ja hyödyntää kommunikointiteknologioita etäkäytössä ja paikallisesti. Laite mahdollistaa sähkökatkojen keston lyhenemisen, tehokkaamman sähkönjakelun ja pienemmät operatiiviset kustannukset.

Easergy T300 on integroitu ratkaisu jakeluverkkomuuntamon ohjaukseen ja monitorointiin. Sitä voidaan modulaarisuutensa ansiosta myöhemmin laajentaa, kun verkossa tapahtuu muutoksia. Laite tukee useita kommunikointimahdollisuuksia, jotka tukevat lukuisia järjestelmäprotokollia. Laite varmistaa myös tietojärjestelmien ja muuntamoiden tietoturvallisuuden.

Laitteen data-analytiikka auttaa optimoimaan valmistajan mukaanverkkoinvestoinnit reagoimalla kysyntähuippuihin reaaliaikaisesti. Informaation avulla voidaan myös pienentää teknisiä ja ei-teknisiä häviöitä ja optimoida sähkönjakelun energiatehokkuutta edistyneemmillä kuormitustiedoilla.

LISÄÄ: Schneider Electric (LINKKI)