Vaarallisista kemikaaleista pääsee eroon

Tuotantoprosessit sisältävät usein terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Vaarallisten kemikaalien korvaaminen vaarattomammilla on Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan tehokkain keino vähentää kemikaalien aiheuttamia haittoja.

Korvaaminen vaatii usein tuotekehitystä ja prosessien uudistamista, mikä monimutkaistaa korvaamista. Tiedon puute vaihtoehdoista on suurin este korvaamiselle, osoittaa Työterveyslaitoksen yrityksille tekemä kysely. Vaarallisten kemikaalien korvaamisen helpottamiseksi Työterveyslaitos on laatinut yrityksille ohjeet.

’’Aina ei korvaavaa tuotetta löydy suoraan, vaan kemikaalin vaihtaminen vaatii tuotekehitystä tai muutoksia tuotantoprosessiin’’, kertoo vanhempi asiantuntija Arto Säämänen Työterveyslaitoksesta.

Korvaamisprosessi lähtee liikkeelle siitä, että yrityksessä tunnistetaan käytetyt kemikaalit ja niiden riskit ; esimerkiksi onko käytössä syöpävaarallisia kemikaaleja. Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet toimivat hyvänä tiedonlähteenä niiden turvallisuutta arvioitaessa.

Tämän jälkeen on hankittava tietoa vaihtoehdoista. Tietoa löytyy internetistä asiantuntijaorganisaatioiden sivustoilta esimerkiksi Työterveyslaitoksen Kemikaalivihistä, OECD:n tai Euroopan kemikaaliturvallisuusviraston ECHA:lta. Myös keskustelu toimiala- ja ammattijärjestöjen tai aineiden toimittajien kanssa voi auttaa. Myös työntekijöiden käytännön tieto kannattaa hyödyntää.

Kun päätös korvaamisesta on tehty ja uusi kemikaali otettu käyttöön, pitää työntekijät ja alihankkijat kouluttaa Työterveyslaitoksen mukaan uuteen tuotteeseen tai prosessiin. Työ- ja laatuohjeet on päivitettävä ja neuvontaan varattava aikaa. Uutta tuotantoa on syytä seurata, sillä muutokset voivat aiheuttaa ennalta arvaamattomia seurauksia.

LISÄÄ: Tutkimusraportti Terveydelle vaarallisten kemikaalien korvaaminen. Arto Säämänen, Kyösti Louhelainen, Eija-Riitta Hyytinen ja Maria Hirvonen. Työterveyslaitos 2016 (LINKK, pdf) ja Kemikaalihaitoista eroon korvaamalla -artikkeli (LINKKI, pdf)

Kuva: Työterveyslaitos