Eurooppaan uusi langaton turvaverkko

Eurooppalainen kehitysorganisaatio EIT Digital, käynnistää hankkeen onnettomuustilanteissa nopeasti käyttöön otettavan  langattoman viestintäratkaisun kehittämiseksi. Monikansallisessa projektissa Suomesta työhön osallistuu Bittium Oulusta.

Kehitettävä ratkaisu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa perinteiset julkiset viestintäverkot eivät ole käytettävissä tai niiden teho on merkittävästi heikentynyt. EIT Digitalin muut kumppanit Rapidly Deployable Networks -hankkeessa ovat Italiasta, Ranskasta ja Saksasta.

“Tarvetta onnettomuustilanteissa nopeasti käyttöön otettaville paikallisille verkkoratkaisuille on lisännyt yhteiskunnan alati kasvava riippuvuus asioiden internetistä”, kertoo Bittiumin tutkimus ja kehityspäällikkö Ari Hulkkonen.

Bittiumin lisäksi EIT Digitalin kumppaneista Rapidly Deployable Networks hankkeeseen osallistuvat saksalainen Technische Universität Berlin, ranskalainen Green Communications SAS (France), ja italialainen STMicroelectronics Srl.

Rapidly Deployable Networks –nimisen innovaatiohankkeen tavoitteena on kehittää joustava, kaikki tarvittavat asetukset ja määrittelyt automaattiseesti itse suorittava helppokäyttöinen viestintäverkkoratkaisu. Lisäksi se tarjoaa joustavat liityntämahdollisuudet viranomaisverkkoihin ja tarvittaessa myös kaupallisiin matkaviestintäverkkoihin.

’’Verkko osaa automaattisesi tehdä tarvittavat määrittelyt kulloinkin tarjolla olevien resurssien pohjalta, valita datalle ja puheelle parhaat käytettävissä olevat yhteydet ja väylät sekä tarvittaessa tehdä tämän kaiken automaattisesti uudelleen, ” Hulkkonen kertoo.

Sovelluksen päämarkkina on nopeasti kasvava pelastus- ja turvallisuusalalla. Syntyvälle verkkoteknologialle uskotaan löytyvän kysyntää myös erilaisiin erikoistarpeisiin kehitettävistä ratkaisuista. Näitä voivat olla taktiset johtamistilanteet, teollisuuden tuotantolaitokset, kaivokset, tai energiantuotanto. Syntyvää konseptia tullaan jatkokehittämään vastamaan yksittäisiin käyttötarpeisiin kehitettyjen tuotteiden asettamia tarpeita.

LISÄÄ: Artikkeli (LINKKI)

EIT DiGITAL -TAUSTAA

Rapidly Deployable Networks on yksi EIT Digitalin Digital Infrastructure –toimintalinjan tänä vuonna toteuttamasta yhteensä 13 innovaatiohankkeista.

EIT Digital pyrkii tuottamaan merkittäviä innovaatioita eurooppalaisen tutkimustyön parhaista tuloksista. Sen toiminta-alueita ovat verkot (langattoman laajakaistan infrastruktuuri, ohjelmistopohjaiset verkot, asioiden internet – IoT), tietojen käsittely (pilvipalvelut, Big Data, keinotekoinen älykkyys) sekä turvallisuus (yksityisyydensuoja, kyberturvallisuus, digitaalinen identiteetinhallinta).

EIT Digital yhdistää koulutuksen ja tutkimuksen sekä liiketoiminnan kehittäjät ja yrittäjät. Opiskelijat, tutkijat, insinöörit, yrittäjät ja liiketoiminnan kehittäjät kohtaavat EIT Digitalin avoimissa yhteistyötiloissa, joita on Helsingin lisäksi Berliinissä, Eindhovenissa, Lontoossa, Pariisissa, Tukholmassa ja Trentossa, sekä Budapestissä ja Madridissa.

EIT Digitalin euroopanlaajuinen verkosto koostuu yli 130 yrityksen, pk-yrityksen, yliopiston ja tutkimuslaitoksen ekosysteemistä. EIT Digital on yksi Euroopan Innovaatio- ja Teknologiainstituutin viidestä osaamis- ja innovaatioyhteisöstä. Suomessa EIT Digitalin avainkumppaneita ovat Aalto-yliopisto, Bittium, Ericsson, F-Secure ja Nokia.

LISÄÄ: EIT Digital (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016