Konenäkö tunnistaa autojen lisäksi jo kasvitkin

Konenäkö tunnistaa Liikenneviraston tutkimuksen mukaan hämmästyttävällä tarkkuudella autojen lisäksi teiden varsilla olevat kukat ja kasvit. Tulevaisuudessa konenäköä hyödynnetään entistä enemmän uusilla sovellusalueilla. Tulevat autonomiset robottiautot tulevat hyödyntämään myös uusinta konenäkötekniikkaa.

Tienvarsikasvien inventoiminen on työlästä, mutta tietoa kasveista ja niiden määristä kuitenkin tarvitaan. Liikennevirasto selvitti, voisiko inventointityötä automatisoida ja helpottaa konenäön avulla. Asiaa lähtivät Liikenneviraston pyynnöstä selvittämään Destia ja Vionice.

Satojen toistojen jälkeen kone alkoi nähdä kasvien ominaispiirteet ja oppii tunnistamaan ne. Konenäkö kävi tällaisen oppimisprosessin läpi, kun sille kerrottiin, miltä tienvarsikasvit näyttävät. Ja kone oppi kiitettävän hyvin – se pystyi tunnistamaan osan kasveista 96 prosenttia tarkkuudella.

Täysin ongelmatonta tunnistaminen ei kuitenkaan ole. Kasvien ulkonäkö muuttuu vuodenaikojen mukaan. Myös erilaiset kasvuympäristöt voivat vaikuttaa siihen, miltä kasvi näyttää. Tällaisten eroavaisuuksien opettaminen koneelle on hankalaa, mutta tutkimuksen loppuraportin mukaan riittävän koulutusaineiston avulla kuitenkin mahdollista.

Liikenneviraston tutkimuksessa selvisi, että konenäössä ja automatisoidussa tiedon tuottamisessa on paljon potentiaalia viherhoidon alalla. Tavoitteena on, että viherhoidon inventointitietoa voitaisiin kerätä muun työn ohessa. Tällöin riittäisi, että kamera olisi kiinni kypärässä tai takissa. Näin tiedon keräämisen kustannukset pysyivät alhaisina ja tietoa syntyisi melkein kuin itsestään.

Projekti on osa Liikenneviraston digitalisaatiohanketta.

LISÄÄ: Liikenneviraston julkaisu 44/2016 ”Konenäkö ja automatisoitu tiedon tuottaminen viheralueista”  (LINKKI) ja Liikenneviraston Digitalisaatiohanke (LINKKI)

Kuva: Liikenneviraston videolta konenäöstä (LINKKI).

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016