Selvitys: Patentointimäärät laskussa – Ruotsi samoissa ongelmissa

Suomen asema maailman johtavana teknologia- ja keksintömaana on heikkenemässä, selviää Patentti- ja rekisterihallituksen ja Teqmine Analytics Oy:n tekemästä patenttivertailusta.  Sama ongelma vaivaa myös Ruotsia, jossa  Ericsson on vähentänyt Nokian tavoinajusti tutkimuspanokstuksiaan.

Patentointi on maailmanlaajuisesti kasvanut tasaisesti viimeisen kymmeen vuoden aikana. Siksi Suomen ja Ruotsin suhteellisen aseman heikkeneminen voi pitkään jatkuessaan muodostaa selvityksen mukaan merkittävän haasteen maiden taloudelliselle kilpailukyvylle ja teknologisen osaamisen tasolle.

Molempien maiden keksintötoiminta on ollut jo vuosia murrosvaiheessa, jota leimaa keksintötoiminnan laantuminen ja perinteisesti keskeisten toimijoiden (Nokia ja Ericsson) merkityksen vähentyminen. Suomen osalta se on ollut erityisen ongelmallista, sillä kännykkä-Nokia oli aktiivinen patentoija. Ericssonin myi oman kännykkäkehityksen jo vuosia aiemmin.

Selvityksessä keksintötoiminnassa tapahtunut muutos on ollut Suomessa ja Ruotsissa raju, että siihen sisältyy myös 1990-luvulta alkanut teknobuumi. Vaikka trendit ovat pitkälti yhteneväisiä maiden kesken, niin niistä löytyy myös merkittäviä eroja. Keskeisin ero on se, että Ruotsi on tehnyt innovaatiotoiminnassaan “loikan” eteenpäin vuosina 2008-2013.

Ruotsalaiset keksijät ovat tuolloin hakeneet patentteja paljon yli kansainvälisen keskiarvon, kun taas suomalaiset keksijät ovat juuri pitäneet entisen tasonsa. Viime vuosina kummankin maan keksintötoiminta on kääntynyt Suomen kanssa saman tahtiseen laskuun. Molemmilla mailla on tehtävää, jota ei yhteiskunnan ja yritysten tutkimuspanostusten leikkaukset auta.

LISÄÄ: Patentointi Ruotsissa ja Suomessa 2006-2016, Teqmine Analytics Oy /Patentti- ja rekisterihallitus (LINKKI, pdf, 380 kt)

Kuva: Nokia

Patentointi keskittyi 2000-luvulla Suomessa pääosin langattomaan tietoliikenteeseen ja muuhun it-osaamiseen. Suomi oli vertailussa teknologiajohtaja viidellä osa-alueella, kun taas Ruotsi on teknologiajohtaja muilla 20 osa-alueella. Lähde: Teqmine Analytics Oy /Patentti- ja rekisterihallitus.
Vertailussa Ruotsi on teknologiajohtaja 20 osa-alueella, joista suurimmat ovat kone- ja liikennevälineet, internet-tietoliikenne, lääkkeet ja puolijohdetekniikka. Lähde: Teqmine Analytics Oy /Patentti- ja rekisterihallitus.

Suomessa ja Ruotsissa alueellinen keksintötoiminta on vahvasti eriytymässä siten, että se keskittyy entistä enemmän vain yhteen kasvukeskukseen: Ruotsissa Tukholman ja Suomessa Helsingin seudulle.

Pääkaupunkialueiden vertailu paljastaa myös, että Tukholman seudun keksintötoiminta on kasvanut rajusti viime vuosina, ja se on ohittamassa Helsingin seudun keksintöjen määrässä. Tukholman seudun patenttihakemukset ovat nelinkertaistuneet vuosina 2006-2016, kun taas Helsingin seudun patenttihakemusten määrä on pysynyt käytännössä samana.

LISÄÄ: Patentointi Ruotsissa ja Suomessa 2006-2016 tutkimus (LINKKI, pdf, 380 kt)

Kuva: Nokia

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016