Sähköautojen lataukseen lisää virtaa

Valtio vauhdittaa lähivuosina Suomen sähköautojen latausverkoston laajentumista lähes viidellä miljoonalla eurolla. Tuki on merkittävä askel kohti päästötöntä liikennettä, mutta sähköautoilun voimakkaan kasvusysäyksen aikaansaamiseksi tarvitaan alan mukaan kannustimia myös sähköautojen hankintaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 4,8 miljoonaa euroa sähköautojen julkisen latausinfrastruktuurin laajentamiseen vuosina 2017-2019 osana hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta. Tavoitteena on sysätä liikkeelle jopa 15 miljoonan euron latausjärjestelmäinvestoinnit ja kolminkertaistaa nykyinen julkinen latausverkosto.

Tuki kohdistuu vain julkisesti kaikille käyttäjille avoimiin älykkäisiin latauslaitteisiin ja vauhdittaa erityisesti pikalatureiden käyttöönottoa. Normaalien laturien tukiprosentti on 30 prosenttia. Puolet tukipotista varataan pikalataukseen, jonka osalta tukiprosentti on 35 prosenttia.

Toimialalla ollaan yleisesti tyytyväisiä ministeriön päätökseen tukea latausinfrastruktuurin rakentamista etupainotteisesti. Tukea tarvitaan alan mielestä jatkossa kuitenkin myös sähköautojen kaupan vauhdittamiseen.

“Tuki tuo kaivatun piristysruiskeen sähköautojen latausinfrastruktuurin kehitykseen. Kattava julkinen latausverkosto on yksi keskeisimmistä kriteereistä sähköautoa harkittaessa. Kun sähköautojen osuus ylittää 10 % rajan, tulee myös sähköauton latauksesta järkevää liiketoimintaa latauspisteen omistajille”, arvioi suomalaisen sähköautolatauksen järjestelmiä hallinnoivan Virran toimitusjohtaja Jussi Palola.

Palola ei kuitenkaan usko infrastruktuurin yksin ratkaisevan liikenteen sähköistymisen pullonkauloja.

“Latausjärjestelmien tuki on merkittävä askel, ja seuraavaksi toimenpiteitä tarvitaan myös sähköautojen hankinnan edistämiseksi. Tuki ajoneuvoille on tarpeen, jotta hallituksen tavoite saada 250 000 sähköautoa Suomeen 2030 mennessä saavutettaisiin”, Jussi Palola jatkaa.

TAUSTAA: Tuki älykkäiden latauspisteiden rakentamiseen

Keskeistä uudessa tuessa on sen kohdistuminen älykkäisiin latauslaitteisiin. Älykkäällä latauksella tarkoitetaan latausjärjestelmää, joka sisältää tietoliikenneyhteyden ajoneuvon ja latauslaitteen välillä sekä tietoliikenneyhteyden latauslaitteen ja latauspalveluntuottajan välillä. Käytännössä älykäs lataus tarkoittaa siis älykästä latauslaitetta ja siihen liitettyä palvelua, jolla latausta voidaan mitata, etäohjata sekä hyödyntää energiajärjestelmän palveluissa.

LISÄÄ:  Lataustuki (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi