Gartner: Tietoliikenneostoihin vähemmän rahaa

Suomen tietoliikennemarkkinoiden loppukäyttäjäkulutus laskee tutkimusyritys Gartnerin mukaan, kaksi prosenttia 3,74 miljardiin euroon. Kiinteistä liittymistä luovutaan  ja mobiilista on tullut suomalaiskuluttajille perusliittymä. Laitemyynnissä hinnat ovat laskussa.

Suomen tietoliikennemarkkinoiden loppukäyttäjäkulutus päätyy 3,74 miljardiin euroon vuonna 2017, laskien 2,1 prosenttia vuodesta 2016, ennustaa tutkimuslaitos Gartner. Ennusteen mukaan tietoliikennemarkkinoiden negatiivinen kehitys jatkuu 2,2 prosentin laskulla myös vuonna 2018.

Suomen tietoliikennemarkkinoiden negatiivista kehitystä ovat vauhdittaneet kiinteän verkon palveluiden voimakas alastulo, joka päätyy Gartnerin ennusteen mukaan 875 miljoonaan euroon vuonna 2017, laskien 6,5 prosenttia.

”Kiinteän puhemarkkinan puolella liittymä- ja puhelumäärien lasku sekä yleinen kiinteän verkon ylläpitokustannustason nousu ovat johtaneet siihen, että palveluntarjoajat ovat nostaneet reilusti kiinteän verkon puhelinliittymien hintoja. Puhepalvelut ovat siirtyneet mobiiliksi, joten operaattoreiden suhteellinen kiinteän puheen kustannus kasvaa”, kertoo Gartnerin Toni Nygrén.

Vuonna 2018 kiinteän verkon palveluihin arvioidaan kulutettavan 822 miljoonaa, joka tarkoittaa 6,1 prosentin laskua edellisvuodesta.

Palvelumarkkinat ainoa valopilkku

Mobiiliverkon palvelumarkkinan arvo nousi viime vuonna Gartnerin 2,05 miljardiin vuonna 2016, noin 2,4 prosentin kasvulla. Rajoittamattoman mobiililaajakaistan käyttöönotto on ollut odotettua nopeampaa, joka nostaa mobiilimarkkinat hienoiseen nousuun.

Käyttäjät ovat Gartnerin mukaan valmiita maksamaan ilman datakattoa olevista nopeista mobiililiittymistä aikaisempaa enemmän. Ennusteen mukaan mobiiliverkon palvelumarkkinan arvo jatkaa kasvuaan lähivuosina ja tulee olemaan 2,08 miljardia vuonna 2017 (1,3 prosentin kasvu) sekä 2,09 miljardia vuonna 2018 (0,5 prosentin kasvu).

Sen sijaan matkapuhelinlaitteiden myynnin euroissa arvioidaan laskevan 5,7 prosenttia vuonna 2017. Viime vuonna kännykkämarkkinoiden arvo oli 829 miljoona, jossa arvon laskua edellisvuoteen oli ainoastaan 0,4 prosenttia. Kuluvana vuonna markkinoiden arvoksi tutkimusyritys ennustaa 782 miljoonaa euroon, josa tulisi  5,7 prosenttia laskua.

”Puhelinten keskihinta on laskenut ja tämä vaikuttaa myös myyntilukuihin. Laitteiden myynnissä kappalemääräisesti mitattuna ei ole niin dramaattista pudotusta”, kommentoi Gartnerin Toni Nygrén.

Gartnerin Suomen tietoliikennemarkkinat ennuste perustuu marras-joulukuussa 2016 käytettävissä olleisiin tietoihin ja kokonaistalouden kasvunäkymiin. Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen kiinteän verkon ja mobiiliverkon palveluiden sekä päätelaitemyynnin (matkapuhelimet) kehitystä. Tietoliikennemarkkinoiden arvoa mitataan tässä analyysissä loppukäyttäjäkulutuksella (end user spending).

Kuvituskuva: DNA

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016