Jättimäinen varavoimakone suojaa pilvipalvelut

Tiedon datakeskukseen Espooseen on toimitettu uudenlainen Hitec Power Pro 2700 -varavoimakone. Se on ensimmäinen Eurooppaan toimitettu laite, jossa yhdistyvät UPSin ja dieselmoottorin toiminnot. Laite painaa 26 tonnia ja sen pituus on kahdeksan metriä. 

Perinteisissä varavoimaratkaisuissa UPS-laite (Uninterruptible Power Supply) ja varavoimakone ovat olleet Coromaticin mukaan erillisiä yksiköitä.

Sähkökatkoksen yhteydessä tulisi normaalisti 10-15 sekunnin katkos, jos UPS-laite ei turvaisi varavoimakoneen käynnistysaikaa. Tästä katkoksesta aiheutuisi suurta haittaa konesalin toiminnalle tai mille tahansa tuotantolaitokselle.

DRUPSin (Diesel Rotary UPS) dieselmoottorin luvataan käynnistyvän kahdessa sekunnissa. Uuden tekniikan ansiosta mahdollisia vikaantuvia pisteitä on valmistajan mukaan myös vähemmän ja käyttöikä voi olla jopa 50 vuotta. Laite toimii ympäristöystävällisesti ilman akkuja, eikä ongelmajätettä synny.

’’DRUPSien kysyntä kasvaa voimakkaasti ja Suomessa niitä on tällä hetkellä käytössä vain parisen kymmentä. Muun muassa terveydenhuolto ja sairaalat ovat kiinnostuneita käyttövarmoista DRUPS-laitteista’’, sanoo Tiedolle koneen toimittaneen Suomen Coromaticin toimitusjohtaja Marianne Hynninen.

Vanhat konesalit eivät yrityksen mukaan täytä nykyaikaisten pilvipalveluiden vaatimuksia. Turvallisten ja käyttövarmojen datakeskusten kysynnän uskotaan kasvavan,, kun konesalit ovat tulossa osaksi kriittistä infrastruktuuria.

’’Datakeskuksissa sähkönsyötön ja tietoliikenteen on toimittava keskeytyksettä ja varmasti, sanoo datakeskusta operoivan Tieto Oy:n Veijo Terho.

Kuva: Coromatic / Anssi Kinnunen ja Hitec