Raportti: Tekoälyssä myös eettisiä kysymyksiä

Tietotekniikkayritys Avanade kehottaa uudessa raportissa tarttumaan tekoälyn mahdollisuuksiin. Raportti nostaa esiin myös tekoälyn tuomat eettiset kysymykset. Avanaden pääomistaja on Accenture ja sen perustivat vuonna 2000 Accenture ja Microsoft.

Maailma on uuden digitaalisen murroksen kynnyksellä. Menestyäkseen tekoälyvetoisessa markkinassa yritysten täytyy kuitenkin perehtyä tekoälykauden edellyttämiin strategioihin ja teknologioihin sekä omaksuttava ne osaksi toimintaansa aikailematta.

Näin ennustaa johtava innovatiivisten digitaalisten ja pilviratkaisujen tarjoaja Avanade tuoreessa Technology vision 2017 -raportissaan, jossa tarkastellaan seuraavan kolmen vuoden teknologiatrendejä.

Avanaden raportti korostaa, että tekoäly on jo luonut yrityksille uusia tapoja palvella ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa sekä tarjota heille mahdollisuuksia uudenlaisiin kokemuksiin.

Tarjoamalla työntekijän käyttöön uusia kykyjä ja valmiuksia esimerkiksi älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan (RPA) avulla yritykset voivat auttaa työntekijöitä saamaan aikaan enemmän ja saavuttamaan parempia tuloksia aiempaa nopeammin.

Tekoäly muuttaa perusteellisesti tapaamme elää, tehdä töitä ja ymmärtää ympäröivää maailmaa. Avanaden teknologiavisiossa huomautetaan, että tämä ”kaiken digitalisaatio” voi johtaa myös tahattomiin seurauksiin, mikä edellyttää yrityksiltä uudenlaista vastuullisuutta ja digietiikan toimintamallia.

Organisaatioiden tuleekin kehittää digietiikan viitekehys, jossa käsitellään tietoturvaan, luottamukseen ja yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä ja annetaan ohjeita datan keräämiseen ja käyttämiseen.

Tulevaisuudessa järjestelmien ”tilanneäly” ei räätälöi palvelua vain käyttäjän mukaan vaan myös juuri hänen senhetkiseen käyttötilanteeseensa ja olosuhteisiinsa sopivaksi, ennustetaan raportissa.

”Tekoäly ei pelkästään uudista digitaalista asiakaskokemusta – siitä on tulossa kaikkein tärkein joukko teknologioita, jonka yritys voi tarjota työntekijöilleen”, toteaa Avanade Suomen innovaatiojohtaja Johanna Juuvinmaa.

Viisi toimenpidettä tekoälykauteen

  1. Tarjoa tekoälyn avulla uudenlaisia kokemuksia.
  2. Tuo työntekijöiden käyttöön uusia kykyjä
  3. Liitä yrityksesi alustatalouteen
  4. Ota käytännönläheinen DesignOps-lähestymistapa tekemiseen
  5. Toimi vastuullisesti ja varaudu digitaalisen kehityksen seurauksiin.

LISÄÄ: Avanade Technology vision 2017 (LINKKI, pdf)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!