Nelikopterit tulevat RF-mittauksiin

Ammattikorkeakoulu Centria on käynnistänyt tutkimushankkeen miehittämättömien lennokkien hyödyntämiseen radiotaajuusmittauksissa. Ylivieskassa toimiva ammattikorkeakoulu on mukana myös 5G-Cornet-verkkotutkimuksessa.

Ylivieskassa toimivassa Centria-ammattikorkeakoulussa on käynnissä kolme digitalisaatiohanketta, joissa kehitetään uusia digitaalisen tiedonkeräämisen ja -siirron ratkaisuja. Uuden Image5-hankkeen tavoitteena on uudenlaisten robottilennokkien avulla kehittää älykkäitä mittausmenetelmiä ja selvittää niiden käyttömahdollisuuksia ja tarpeita.

Kaksivuotisessa hankkeessa pääpainoalueina ovat big datan -kerääminen, 3D-testausmenetelmien kehittäminen, analysointi ja visualisointi mobiiliverkoissa sekä IoT-alustojen integrointi nelikoptereihin. Uutena ulottuvuutena 3D-mittausmenetelmissä on elevaation vaikutus radioympäristöön.

Tutkimushankkeessa tiedot kerääminen koostuu pääasiassa RF-mittauksista (radioaallot) sekä teollisuusympäristö-, ilmanlaatu- ja häiriömittauksista.

Centria-ammattikorkeakoulu on mukana tulevan verkkotekniikan 5GTN+ -hankkeessa, jossa 5G-testiverkon avulla kehitetään ja tutkitaan tulevaisuuden digitaalisia palveluita. Ammattikorkeakoulu on  myös Cornet-hankkeessa, jossa tutkitaan uusia kriittisen viestinnän toteutustapoja kaupallisissa verkoissa ja päätelaitteilla.

Cornet-hankkeessa etsitään kustannustehokkaampia tietoliikenneratkaisuja viranomaisverkkojen ja –käyttäjien tarpeisiin (mm. sairaalat ja hätäkeskukset), verkkoliikenteen priorisointiin sekä tietoturvallisuuteen hyödyntämällä kaupallisia viestintäverkkoja ja jokapäiväisiä viestintävälineitä.

Kaksivuotista hanketta koordinoi Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications –tutkimusyksikkö ja Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi mukana on viisi muuta tutkimusorganisaatiota ja kuusi yrityspartneria. Tekes on päärahoittajana digitalisaatiohankkeissa

Kuva: Nokia on kokeillut nelikoptereita tukiasemien kenttätesteissä.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016