Robottiautojen toimimattomuus huolestuttaa

Valtaosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista suomalaisista suhtautuu varauksella itseohjautuviin robottiautoihin. Eniten automaattiautoissa huolestuttaa järjestelmän rikkoutuminen sekä tekniikan toimimattomuus Suomen olosuhteissa.

Liikenneturva selvitti joulukuussa kerätyssä kyselyssä suomalaisten käsityksiä itseohjautuvista autoista. Noin puolet uskoi, että kohtuuhintaisia itseohjautuvia autoja olisi saatavilla Suomessa 11-30 vuoden kuluttua.

Suurin osa uskoo, että liikkuminen tulee muuttumaan suuresti älytekniikan kehittymisen myötä. Silti vain 15 prosenttia vastaajista valitsisi itseohjautuvan tai robottiauton, jos olisi täysi vapaus valita. Yli puolet pitää parempana nykyaikaisten kaltaista autoa, joka on varusteltu erilaisin teknisin tukijärjestelmin.

Valtaosa kyselyyn vastanneista kuljettajista suhtautui varauksella automaattiautoihin. Eniten askarruttivat järjestelmän mahdollinen epäkuntoisuus, tekniikan toimimattomuus Suomen olosuhteissa, tietokonevirukset ja hakkerointi.

Kuva: Robottiliikenteen esitys, 1.9.2015, Kirsi Miettinen, LVM.

Myös koneen kyky ratkaista moraalisia ristiriitoja, esimerkiksi valita kahdesta huonosta ratkaisusta toinen, huolestuttaa monia.

”Autoissa olevaan ja yleistyvään turvatekniikkaan suhtaudutaan myönteisesti. Varsinainen tekniikan pelko ei korostu vastauksissa. Jokainen meistä on varmasti joutunut buuttamaan tietokoneen, tuskastellut jumittavan käyttöjärjestelmän kanssa tai lukenut uutisia tietojärjestelmämurroista. Nämä kokemukset voivat heijastua käsityksiin itseohjautuvista autoista”, pohtii Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

Vaikka tekniikan toimivuutta Suomen välillä haastaviksikin käyvissä olosuhteissa epäillään, liikenteen automaation edistämisen uskotaan lisäävän painetta tiestön korjaamiseen.

Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista uskoo, että teiden kunto paranee, jotta tekniikka toimisi. Vain noin neljännes vastaajista olisi valmis hyppäämään robottiauton kyytiin jo nyt.

Liikenteen automaation uskotaan kuitenkin tuovan myös hyötyjä muun muassa ikäihmisten liikkumismahdollisuuksien säilymiseen, pysäköimiseen sekä ruuhkien ja saasteiden vähenemiseen.

Eniten positiivista vaikutusta nähdään kuljettajien inhimillisten virheiden vähenemisessä.

Robottiautoa ajaessa moni ajattelisi tekevänsä töitä, ottavansa torkut tai viihdyttävänsä itseään vaikkapa pelaamalla. Kolme neljästä vastaajasta uskoo, että liikkuminen tulee muuttumaan suuresti älytekniikan kehittymisen ja yleistymisen myötä.

TAUSTAA: Liikenneturva selvitti suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia autojen turvatekniikasta kyselytutkimuksella joulukuussa 2016. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS internetpaneeli GallupForumissa. Itseohjautuvien autojen osalta haastateltiin yhteensä 1238 autoilevaa vastaajaa.

LISÄÄ: Liikenneturvan selvitys (LINKKI, pdf)  ja aiemmat Uusiteknologia.fi:n robottiauto-uutiset (LINKKI)

Kuvat: Volvo ja LVM

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016