Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vienti kääntyi kasvuun

Suomen sähkö- ja elektroniikkateollisuuden viennin määrä kääntyi viime vuonna runsaan prosentin kasvuun. Etla arvioi suhdanne-ennusteessaan, että kasvuvauhti kiihtyy tänä vuonna vajaaseen kahteen prosenttiin ja vajaaseen neljään prosenttiin ensi vuonna.

Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten laitteiden vientimäärä lisääntyi viime vuonna peräti 8,5 prosenttia. Lähivuosina viennin kasvu jatkuu 3-4 prosentin tahtia, uskoo Etla uusimmassa suhdanne-selvityksessään. Sen sijaan varsinaisten sähkölaitteiden viennin määrä supistui vuonna 2016 neljättä vuotta peräkkäin.

Teknologiateollisuuden jo aiemman tilauskantatiedustelun mukaan elektroniikka- ja sähköteollisuuden uusien vientitilausten arvo nousi loka-joulukuussa 16 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Niiden arvo kuitenkin jäi viisi prosenttia vuodentakaista pienemmäksi. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kertyneen tilauskannan arvo oli kaksi prosenttia edellisvuotista pienempi.

Sähkölaitteista piirilevyihin ja anturikiekkoihin

Sähkömoottorit, -generaattorit ja -muuntajat ovat sähkölaitteiden suurin alatoimiala. Nokian kännykävalmistuksen jälkeen mittaus-, testaus- ja navigointilaitteet ovat elektroniikkatuotteiden suurin alatoimiala. Niiden osuus koko sähkö- ja elektroniikkateollisuuden viennin arvosta oli viime vuonna vajaat 15 prosenttia ja niiden viennin arvo väheni kolme prosenttia edellisvuodesta.

Säteilylaitteiden sekä sähkölääkintä- ja sähköterapialaitteiden osuus oli yhdeksän prosenttia. Niiden vienti nousi arvoltaan 12 prosenttia. Viestintälaitteiden osuus sähkö- ja elektroniikkateollisuuden viennin arvosta oli 8,7 prosenttia. Niiden viennin arvo supistui prosentin edellisvuodesta.

Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen osuus oli seitsemän prosenttia, kun niiden vienti kohosi arvoltaan 22 prosenttia edellisvuodesta. Alue kasvanee edelleen, sillä kiinalaisomistuksessa nykyisin oleva Okmetic kertoi eilen sijoittavansa 40 miljoonaa euroa Vantaan kiekkotehtaan laajennukseen.

Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden osuus oli vajaat viisi prosenttia. Tuoteryhmän viennin arvo jäi kuusi prosenttia vuodentakaista pienemmäksi.

Koneista Uudenkaupungin autotehtaaseen

Suomen teknologiaviennissä koneiden ja laitteiden vientimäärä on supistunut jo viisi vuotta peräkkäin, eikä käännettä parempaan vieläkään ole näköpiirissä.

Vienti toiseksi tärkeimmälle markkina-alueelle Yhdysvaltoihin sujui viime vuonna heikosti. Etla arvioi, että alan vienti supistuu hieman vielä tänä vuonna. Ensi vuonna alan vientimäärän odotetaan kääntyvän parin prosentin kasvuun.

Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) uusien vientitilausten arvo kasvoi loka-joulukuussa prosentin vuodentakaisesta ja peräti 26 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Kone- ja metallituoteteollisuuden vientitilauskanta oli silti joulukuun lopulla neljä prosenttia alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin, mutta samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä.

Kulkuneuvojen osuus koko tavaraviennin arvosta oli viime vuonna 6,3 prosenttia. Niiden vienti kääntyy Etlan mukaan tänä vuonna noin 30 prosentin kasvuun. Moottoriajoneuvojen vienti lisääntyy arviolta runsaat 20 prosenttia viimevuotisesta. Uudenkaupungin eilinen tuotannon laajentamissuunnitelmat tukevat kehitystä.

Myös muiden kulkuneuvojen vienti kasvaa 50 prosenttia. Vientilukua nostaa kuitenkin lentokoneiden myynti ja takaisinvuokrausbisnes. Telakkateollisuuden näkymät ovat erittäin hyvät. Turun telakan tilauskirjat ulottuvat nyt vuoteen 2024 asti.

Investoinnit kasvuun – tutkimus väheni

Yritysten tuotannolliset investoinnit kasvoivat viime vuonna edellisvuoden tavoin vajaat kuusi prosenttia. Kasvu painottui kuljetusvälineisiin. Lähivuosinma koko teollisuuden investointiprofiili on loivasti nouseva, sillä energia-ala lisää investointejaan kiihtyvällä tahdilla kuudennen ydinvoimalan rakennustöiden laajentuessa.

Tutkimus- ja innovaatiopanostukset vähenivät ennakkotietojen mukaan viime vuonna kolme prosenttia, ja teollisuudessa pudotus oli keskimääräistä suurempi. Sitä on pyritty korjaamaan hallituksen kärkihankkeilla.

Tehdasteollisuuden aineellisten investointien vaimenemista kompensoi Etlan mukaan aineettomien investointien kääntyminen loivaan nousuun ensi vuonna. Palvelujen vienti lisääntyy Etlan mukaan ensi vuonna vajaat prosenttia prosenttia.

Kuva: Okmetic

LISÄÄ: Etlan suhdanne-ennuste 22.3.2017 (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!