Keinoäly tehostamaan toimintaa – Sitra julkisti kilpailijat

Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailun tiimit on valittu. Uuteen innovaatiokilpailuun hakeneista 231 tiimistä mukaan pääsi 15 joukkuetta. Yksi kilpailuryhmistä kehittää keinoälyä avuksi ihminen-kone-yhteyksiin.

Sitran haastekilpailuun valitun tekoälytiimin ratkaisussa luodaan uudenlaista ihmisen ja koneiden välistä yhteistyötä. Siinä tekoäly ja botit toimivat yksilön kumppaneina auttaen tätä tunnistamaan osaamistaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Mukana ovat Harri Ketamo, Jari Multisilta, Anu Passi-Rauste, Sanna Vahtivuori-Hänninen ja Peter Vesterbacka.

Sitran innovaatiokisaan tuli hakemuksia tuli ympäri Suomea Kittilästä Kotkaan ja osaamisen tunnistamisen haastetta lähestyttiin eri näkökulmista. Paljon toistuvia teemoja olivat nuorten tulevaisuuden mahdollisuudet, muuttuva työelämä ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen.

Ratkaisuideoissa luotettiin sekä nopeasti kehittyvän teknologian tuomiin mahdollisuuksiin, että ihmiskeskeisiin toimintamalleihin.

”On hienoa nähdä kuinka paljon Suomessa on innovaatiopotentiaalia. Hyvän ratkaisun kehittäminen ei todellakaan katso ikää, sukupuolta tai asuinpaikkaa”, iloitsee Ratkaisu 100 -asiantuntija Kalle Nieminen Sitrasta.

Kaikki määräaikaan mennessä tulleet hakemukset arvioitiin ennalta määriteltyjen kriteerien mukaan: Tiimien valinnassa arvostettiin tiimien osaamista haasteen ongelmasta sekä kokemusta ideoiden kehittämisestä toimiviksi ratkaisuiksi. ”Hyväkään idea ei lähde lentoon, jos toteutus jää puolitiehen”, kertoo Nieminen.

Kilpailuun valitut tiimit jatkavat ratkaisunsa kehittämistä Sitran tuella. Tuki muodostuu asiantuntijatyöpajoista, ulkomaan ekskursiosta, mentoroinnista, viestinnällisestä sekä rahallisesta tuesta. Tiimien ratkaisuideoiden kehittymisestä Sitrassa vastaa haastekilpailuasiantuntija Riina Pulkkinen.

”Työpajat ja ekskursio ovat intensiivisiä kehityspyrähdyksiä, joiden tavoitteena on syventää ymmärrystä ratkaistavasta ongelmasta, tutustua loppukäyttäjiin, pureutua ratkaisujen skaalaamiseen ja vaikuttavuuden mittaamiseen”, Riina Pulkkinen kertoo.

Kilpailun tuomaristo valitsee lopullisten kilpailutöiden pohjalta voittajat, jotka saavat ratkaisunsa toteuttamiseen yhteensä miljoona euroa.

Lopullisissa kilpailutöissä puntariin joutuvat ratkaisun vaikuttavuus, innovatiivisuus ja toteutuskelpoisuus. Ratkaisu 100 on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ja Sitran 50v-juhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. Voittajat julkaistaan Sitran 50-vuotisjuhlissa 16.11.2017.

Ratkaisu 100 -haastekilpailun kilpailijatiimit

 • Empatiamuseo
 • GoCo – Kohdeorientoitunut yhteistyö
 • GoDo
 • Haaste.fi
 • Integrify
 • Joukkoistettu vertaismentori
 • Keinoälytyövoima tehostamaan ihmisen toimintaa
 • MySteps
 • OK App
 • Osaamisbotti
 • Positiivinen CV
 • Skillhive
 • Tsampo
 • Tytöt ja teknologia
 • Ura-avain – ovet auki työelämään!

LISÄÄ: Ratkaisu100.fi (LINKKI). Tietoa tiimeistä ja ratkaisuideoista on tulossa huhtikuun puolivälissä.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!