Digiloikka tuo puut metsästä

Metsäkoneet ja digiyhteydet tuovat suoraan jo säästöjä, mutta samalla ne tuottavat dataa maanlaajuiseen metsävaratietojärjestelmään. IT- ja koneteollisuuden tutkimusyhteisö Dimecc on mukana Forest Big Data-hankkeellaan metsätoimitojen digitalisoimisessa.

Hakkuukoneet keräävät nykyisin huikeasti mittausdataa. Metsissä työskentelee 2 000 hakkuukonetta, jotka hakkaavat päivässä noin miljoona puuta eri tavaralajeiksi. Jokainen runko ja pölkky mitataan tarkasti ja tiedot rekisteröidään koneen tietojärjestelmään.

Myös koneen sijainti tallentuu kunkin työpisteen tarkkuudella.

Metsävarojen hyödyntämisessä haetaan silti lisäloikkaa, jolla saataisiin yli 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt metsänomistajille, metsäyhtiöille ja koneyrittäjille. Ne muodostavat jopa kymmenen prosenttia puun korjuun ja kuljetuksen 1,2 miljardin euron vuotuisista kustannuksista. Uusi digiloikka toisi 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

’’Dimeccillä oli keskeinen rooli metsätietoekosysteemin synnyttämisessä. Se auttoi kokoamaan tutkimus- ja osaajaverkoston sekä tiedon käyttäjät hankkeeseen. Samalla opimme, miten big dataa on hyödynnetty muilla aloilla”, korostaa hankkeen koordinaattori, Metsäteho Oy:n tutkimusjohtaja Jarmo Hämäläinen.

Dimeccin Data to Intelligence -ohjelman Forest Big Data -hankkeessa Metsäteho, Arbonaut, VTT ja Suomen Metsäkeskus tutkivat nykyisen datan käyttömahdollisuuksia metsävaratiedon hankinnassa ja päivittämisessä.

”Big data on niin metsien kuin ylipäänsä teollisuuden ja koko talouden kannalta yhä keskeisemmässä roolissa. DIMECC on tuonut tässä yhteen johtavan suomalaisen metsäosaamisen, jotta digitalisoitumisen mahdollisuudet saadaan valjastettua parhaan mahdollisen kilpailukyvyn hyväksi”, tiivistää DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala.

Metsäkoneiden rooli on jatkossa edelleen keskeinen sekä puusto- että maaperätiedon kaukokartoituksessa. Hankkeessa Aalto-yliopisto paneutui metsäkoneiden anturitekniikan kehittämiseen työn tehostamiseksi ja automatisoinniksi. Ne määrittävät ympäröivän maaston ja puuston, työlaitteen sijainnin sekä nosturin asennon.

LISÄÄ: Dimecc (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016