Opaskirja tulevaisuuden ennakoimiseen

Netissä julkaistu A Cookbook for Predicting the Future – Introduction of Foresight Tools -opaskirja antaa tietoa tulevaisuuden ennakoimiseen tarvittavista työkaluista ja menetelmistä. Kirjan avulla voi johtaa ennakoimiseen liittyviä toimintoja ohjelmistoalan liiketoiminnassa.

Nykyinen globaali liiketoimintaympäristö on jatkuvasti muuttuva ja uusia teknologioita, innovaatioita, uhkia ja mahdollisuuksia ilmaantuu koko ajan. Moni yritys on jo alkanut valmistautua paremmin tulevaisuuteen panemalla alkuun ennakointikäytäntöjä. Siihen  uusi kirja tarjoaa apuaan.

Kirjoittajat määrittelevät ennakoinnin etupainotteiseksi näkemykseksi tai tulevaisuuden vaihtoehtojen luotaamiseksi. Ennakointi edellyttää tulevaisuuteen suuntautunutta tiedostuneisuutta ja suunnittelua.

Vain näin liiketoiminnot voivat kirjoittajien mukaan vastata nopeasti markkinoiden tulevaisuuden uhkiin ja mahdollisuuksiin. Ennakointi on myös välttämättömyys yrityksille, jotta nämä selviäisivät muuttuvassa maailmassa.

Ennakointi on toimintaa, joka ohjaa yritystä:

  • Aktiivisesti kuvaamaan ympäristöä, tunnistamaan kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen trendit, hajaannukset, esiin tulevat teknologiat, kilpailijat, tilaajien tarpeet, villit kortit ja heikot signaalit.
  • Tulkitsemaan tunnistetut signaalit ja löytämään mahdollisuudet ja uhat.
  • Tuo näköaloja mahdollisuuksiin ja uhkiin ja arvioida valintoja päätöksenteossa.
  • Kaikki nämä valintamahdollisuudet voivat kirjan mukaan olla vaiheittaisia innovaatioita olemassa olevan tuotteen tai palvelun ympärillä tai radikaaleja innovaatioita uusine tuotteineen, palveluineen ja jopa asiakkaineen.
  • Tulokset voivat johtaa uuteen liiketoimintamalliin tai ekosysteemiin.

Ennen ennakkoinnin opaskirjaa Dimeccin  Need for Speed -ohjelma julkaisi vuosi sitten sisäisten startup-yritysten perustamiseen The Cookbook for Successful Internal Startups -oppaan.

Need for Speed (N4S) on yrityslähtöinen yhteistyökonsortio, joka luotiin rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmisto­intensiivisten yritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa.

Ohjelmassa kehitetään esimerkiksi reaaliaikaisia liiketoimintamalleja uudenlaisen kokeilukulttuurin kautta. Mallit perustuvat syvään asiakas­tuntemukseen, mikä mahdollistaa välittömän arvontuoton.

LISÄÄ: A Cookbook for Predicting the Future – Introduction of Foresight Tools, Dimecc 2017 (LINKKI, pdf) ja aiempi The Cookbook for Successful Internal Startups, Digile 2016 (LINKKI, pdf)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!