Video: Arktinen avaruuskeskus laajeni – uusi antenni

Ilmatieteen laitoksen arktinen avaruuskeskus Sodankylässä on saanut uuden 15 metrisen satelliittien vastaanottoantennin. Uusi antenni on jo kolmas iso vastaanottoantenni alueella. Katso videolta millaista tutkimusta laajennetussa avaruuskeskuksessa tehdään.

Uuden antennin avulla Sodankylän arktinen avaruuskeskus tarjoaa entistä paremmat palvelut satelliittidatan vastaanotosta, jalostamisen ja jakelun kautta aina tietojen hyödyntämiseen asti.

”Uusi antenni on kuitenkin vain yksi osa kokonaisuutta, joka Sodankylään on muodostunut vuosien varrella”, Ilmatieteen laitoksen yksikön päällikkö Jouni Pulliainen toteaa.

Sodankylän asema on varustettu uuden SODO3-antennin lisäksi kahdella muulla jättiantennilla sekä erilaisilla havaintomittalaitteilla. Niiden avulla voidaan myös varmentaa erilaisten satelliittimittausten oikeellisuus. ”Ilman näitä referenssimittauksia satelliittien tuottama havaintoaineisto olisi laadullisesti käyttökelvotonta”, Pulliainen muistuttaa.

Arktinen avaruuskeskuksen tehtävänä on tuottaa tietoa arktisilta alueilta hyödyntäen uusinta satelliitti- ja avaruusteknologiaa. Keskuksessa tuotetaan myös alueen turvallisuuden kannalta tärkeitä operatiivisia palveluita. Satelliittien välittämää tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi meteorologisissa palveluissa, tulvaennustejärjestelmissä, jääpalveluissa sekä meriliikenteessä.

”Reaaliaikaisessa seurannassa satelliittidata vastaanotetaan Sodankylän yli lentävältä satelliitilta, jonka jälkeen datasta jalostetaan lopputuote, joka siirretään välittömästi esimerkiksi Itämerellä operoivan jäänmurtajan komentosillalle”, kuvailee Jouni Pulliainen käytännön sovellusta.

Arktinen avaruuskeskus yhdistää arktisen osaamisen ja avaruusteknologian. Yhteistyökumppaneita  ovat kansainväliset avaruusjärjestöt (ESA, EUMETSAT, NASA, NOAA), Euroopan unioni. Mukana ovat ilmatieteen laitoksen lisäksi, kansalliset organisaatiot ja tutkimuslaitokset, kuten Suomen ympäristökeskus (SYKE), ja Sodankylän geofysiikan observatorio.

Ilmatieteen Sodankylän keskuksesta  on muodostumassa myös älyliikenteen tutkimukselle tutkimusalusta. Sodankylään on rakentamassa testiympäristöä, jossa yhdistyy 5G-verkko, älyliikennepalvelut, sääosaaminen ja haastavat talviolosuhteet.

”Arktinen avaruuskeskus on konkreettinen panostus Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden tavoitteiden saavuttamiseksi”, totesi uuden antennilaajennuksen avajaisissa videoteitse liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

LISÄÄ: Arktisen keskuksen juhlaseminaarin 5.4.2017 esitykset (LINKKI, video) ja aiempi uutinen ”Ilmaista satelliittidataa, www.uusiteknologia.fi:ssä 6.9.2016 (LINKKI)

Kuva: Ilmatieteenlaitos / Pauli Heikkinen

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016