Video: Uusi testi kertoo käyttöliittymän laadun

Aalto-yliopiston tutkijat ovat mallintaneet käyttöliittymien oppimista.  Samalla he selvittivät, miten käyttäjät oppivat uusia tai osittain muuttuneita käyttöliittymiä. Tuloksen kertovat, että pienetkin muutokset voivat häiritä visuaalista hakua ja vaikeuttaa käyttöä. Katso video testitilanteesta.

Uusissa, käyttöliittymissä on ongelmana, että käyttäjän pitää opetella uutta, mikä vie aikaa. Jokisen mukaan varsinkin alussa tärkeiden toimintojen etsimiseen voi mennä niin paljon aikaa, ettei käyttäjä vaihda tehokkaampaan käyttöliittymään vaan turhautuu

”Aiemmin suunnittelijoilla ei ole ollut käytettävissään vastaavaa psykologista mallia, joka ennustaa sekä silmänliikkeitä että oppimista”, kertoo Aalto-yliopiston tutkijatohtori Jussi Jokinen tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitokselta.

Tutkijat yhdistivät tutkimuksessa matemaattiset mallit ja oppimisen psykologiset perusilmiöt ja mittasivat testihenkilöiden katsetta ja toimintojen etsimiseen kuluvaa aikaa. Näin he seurasivat, kuinka käyttäjien katsepolut muuttuivat oppimisen myötä, ja kuinka toimintojen etsiminen nopeutui kokemuksen lisääntyessä.

’’Tavoite ei ole tehdä käyttöliittymästä mahdollisimman tehokasta, vaan suunnittelijan on löydettävä tasapaino tehokkuuden ja opittavuuden väliltä”, Jokinen kertoo.

Tutkimuksen tuloksena syntyneellä mallilla arvioitiin, miten käyttöliittymämuutokset vaikuttavat tuttujen järjestelmien käyttämiseen. Esimerkiksi QWERTYyn tottuneelle paremmasta ergonomiastaan tunnettuun Dvorak-näppäimistöön siirtyminen aiheutti Aallon tutkijoiden mukaankeskimäärin 0,6 sekunnin lisäyksen näppäimen etsimiseen kuluvaan aikaan, mikä hidastaa kirjoittamista huomattavasti.

”Havaintojen perusteella mallinsimme, miten ihminen oppii erilaisia käyttöliittymiä’’. Huomioimme mallissa pitkäkestoisen muistin, lyhytkestoisen visuaalisen muistin ja silmän liikkeet ja osoitimme sen avulla, että käyttöliittymän voi optimoida opittavuutta varten’’, Jokinen kertoo.

Tulokset esitellään toukokuussa ihmisten ja tietokoneen vuorovaikutukseen keskittyvässä CHI-konferenssissa Denverissä, Yhdysvalloissa. Tutkimus on tehty yhteistyössä Japanin Kochin teknillisen yliopiston kanssa. Professori Antti Oulasvirran tutkimusryhmä keskittyy laskennallisiin menetelmiin, jotka soveltavat matemaattisia malleja ihmisen käyttäytymisestä.

LISÄÄ: Aalto-yliopiston tutkimusryhmän artikkeli (LINKKI, 0,7 Mt, pdf), video (LINKKI, Youtube) ja aiempi uutinen aiheesta Uusiteknologia.fi:ssä 9.2.2016  (LINKKI)

Kuva: Tutkimuksen tuloksena syntyneellä mallilla voidaan arvioida, miten käyttöliittymämuutokset vaikuttavat tuttujen järjestelmien käyttämiseen. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!