Uusi radiokanavamalli 5G-maailmaan

Tiedonsiirtomäärien kasvu ja tietoliikenneverkkojen ruuhkautuminen pakottavat korkeampien taajuusalueiden käyttöönottoon. Oulussa on testattu nykyisen kuuden gigahertsin lisäksi 10 gigahertsin radiokanavamallia 5G-verkkoja varten.

Oulussa on tutkittu 10 GHz:n taajuusalueella tilastollista radiokanavamallia, jota voidaan hyödyntää tulevaisuuden viidennen sukupolven tietoliikennejärjestelmien suunnittelussa.Diplomi-insinööri Antti Roivainen väittelee aiheesta Oulun yliopistossa keskiviikkona 17.5.2017.

Moniantennijärjestelmällä (MIMO) tehdyt kanavamittaukset toteutettiin kaksikerroksisessa aulaympäristössä sekä kaupunkipien soluympäristössä. Mittaukset tehtiin vektoripiirianalysaattorilla ja kaksoispolaroiduilla virtuaaliantenniryhmillä 500 MHz:n kaistanleveydellä.

Jälkikäsiteltyä dataa, jossa mittausantennien vaikutukset on poistettu, verrattiin mittausympäristön karttaan pohjautuvasta deterministisestä radiokanavamallista saatuun dataan. Tuloksista havaitaan, että radioaallon etenemisteiden viive- ja kulmahajonnat ovat pienemmät verrattaessa niitä yleisesti käytössä oleviin matalampien taajuuksien malleihin.

Tulokset osoittavat myös peiliheijastuksen olevan diffuusisirontaa merkitsevämpi radioaallon etenemismekanismi. Monikerroksisen lasin läpäisyvaimennus on samankaltainen kuin alemmilla taajuuksilla. Betoniseinän vaimennus on puolestaan hieman suurempi kuin alemmilla (< 6 GHz) taajuuksilla.

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että simuloimalla saavutettu radiokanava on yhteensopiva mitatun radiokanavan kanssa.

LISÄÄ: Three-Dimensional Geometry-Based Radio Channel Model: Parametrization and Validation at 10 GHz eli kolmiulotteinen geometriaan perustuva stokastinen radiokanavamalli: parametrointi ja validointi 10 GHz:n taajuusalueella, Antti Roivainen (LINKKI väitöskirjaan, pdf)

Kuva: Oulun yliopisto

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!