Robotit ja joukkoistaminen nopeuttamaan biotaloutta

Nelikopterit, robottitraktorit, mittausanturit ja metsäsienien kartoittaminen joukkoistamalla ovat esimerkkejä tulevaisuuden digitaalisesta biotaloudesta. VTT ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat nyt laatineet uuden tiekartan maatalous- ja metsäbiomassojemme uudenlaisesta hyödyntämisesta tulevaisuudessa.

VTT:n ja Luken tiekarttatyössä on määritelty kolme muutospolkua: Älykkäällä biomassavirtojen hallinnalla suunnataan luonnonvarat parhaaseen mahdolliseen käyttöön.

Maataloudessa digitalisaatio tarkoittaa työkoneissa olevien antureiden lisääntymistä, maanviljelyn tietojärjestelmien kehittymistä ja eri järjestelmien integroitumista keskenään. On kuitenkin tärkeää, että viljelyn digitalisaatio edistää myös toiminnan ympäristöystävällisyyttä ja kestävyyttä.

Kevätkylvöä Vihdissä nelikopterin valvonnassa, Luonnonvarakeskuksen Hovin maataloustestikentällä. Kuva: Jere Kaivosoja.

Viljelyn digitalisoituminen etenee asteittain alkaen täsmäviljelystä, jossa hyödynnetään esimerkiksi työkoneiden tuottamia mittauksia ja kaukokartoitusta. Robotisaatio on kehityksen viimeinen vaihe, jossa koneet voivat korvata ihmisten työpanosta.

Luonnonvaroja koskevat päätökset tullaan tulevaisuudessa tekemään datapohjaiseen tietoon perustuen, mikä lisää yhteiskunnan läpinäkyvyyttä. Lisäksi tarvitaan eri toimijoita verkostoiva ja yhteistoiminnallinen luonnonvaratalous, joka käsittää digitaalisten alustojen ja liiketoimintamallien kehittämisen.

Geeniteknologian ja laskentatehon parantaminen tuovat mukanaan kehityskulun, jossa genomidatan tuottaminen tulee mahdolliseksi tavallisille ihmisille.

Kehityksen tuloksena voidaan nähdä selvityksen mukaan myös elävien asioiden internetin syntyminen, jossa jatkuvasti kasvava geenitietomäärä avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi tautien valvontaan ja henkilökohtaisen terveyden seurantaan.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat VTT:n ja Luken selvityksen mukaan esimerkiksi pienten tuottajien yhteenliittymät ja pienten erien joustavan toimittamisen kysynnän mukaan. Tuottajien ja kuluttajien välisissä verkkoyhteisöissä vaihdetaan tietoa tuotteista, opitaan toisten kokemuksista ja rakennetaan asiakassuhteita.

LISÄÄ: Bittejä ja biomassaa – Tiekartta digitalisaation vauhdittamaan biotalouteen (LINKKI,pdf)

Aloituskuva: Valtran ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden toteuttama biokaasua hyödyntävä traktori, Product Design Gala 2016, Otaniemi.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017