IoT tulee merenkulkuun – robottilaivoihin tekoälyä

Suomalainen Fleetrange on kehittänyt pilvipohjaisen IoT-palvelun merenkulun toimijoille. Palvelu tarjoaa reaaliaikaista tilannetietoa laivan liikkeistä, säästä ja mahdollistaa kommunikaation laivan ja maaorganisaation välillä.

Fleetrangen LIVE IoT-yksikkö seuraa varustamon alusten operatiivista toimintaa ja ilmoittaa poikkeavista tapahtumista tarpeellisille osapuolille. Palvelua on jo testattu Suomenlahdella, Englannin kanaalin liikenteessä sekä Antarktiksen haastavissa olosuhteissa.

Poikkeavia tapahtumia voivat olla esimerkiksi suunnitellulta reitiltä poikkeaminen, liiallinen kallistuma tai äkillinen väistöliike. Palvelu yhdistää myös sää-, aikataulu-, reitti-, jää- ja muita tietoja useasta eri tietolähteestä, ja visualisoi datan parhaan kokonaiskuvan aikaansaamiseksi.

Risteilyvarustamot ovat jo ilmaisseet kiinnostustaan uutta palvelua kohtaan. Palvelu mahdollistaa tilannetiedon seurannan ajasta ja paikasta riippumatta, eikä järjestelmää käyttävän toimijan tarvitse olla samasta organisaatiosta tiedon tuottajan kanssa. Tämä mahdollistaa myös viranomaisille reaaliaikaisen tiedon jakamisen varustamon niin halutessaan esimerkiksi onnettomuustilanteissa.

Tilannetieto on välttämätöntä kaikille merellä liikkujille, mutta erityisen tärkeää polaarialueilla

Fleetrange tutkii kumppaniensa kanssa myös tekoälyn mahdollisuuksia merenkulussa. Autonomiset alukset ovat vielä pidemmän aikavälin päässä, mutta nyt kehitteillä olevat ratkaisut tulevat auttamaan autonomisten alusten operatiivista toimintaa tukevia järjestelmiä.

Tekesin Arktiset meret -ohjelma on osallistunut Fleetrangen-järjestelmän pilotoinnin rahoitukseen.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!