Teollisuus aikoo investoida ohjelmistorobotiikkaan ja konenäköön

Tekoälyn uskotaan mullistavan asiakasvuorovaikutuksen ja muodostuvan avaintekijäksi älykkäiden tuotteiden suunnittelussa. Teollisuudessa eniten aiotaan investoida ohjelmistorobotiikkaan ja konenäön soveltaminen. Autoyritykset suunnittelevat investointeja syväoppimiseen ja videoanalytiikkaan.

Kaksi kolmasosaa valmistavan teollisuuden yrityksistä käy parhaillaan läpi digitaalista murrosta. Ylivoimainen enemmistö (94 %) tutkituista teollisuusyrityksistä myönsi, että digitaaliset teknologiat ja teollinen internet (IoT) muuttavat perinpohjaisesti menestyksekkään liiketoiminnan edellyttämiä toimintatapoja.

Haastatellut kuitenkin kertoivat, että heillä on osaajapulaa keskeisillä digitaalisista teknologioista riippuvaisilla alueilla, kuten PaaS (Product-as-a-Service) eli tuote palveluna ja tuotteen elinkaaren hallinta. Nämä tiedot käyvät ilmi Accenturen Technology Vision 2017 -tutkimuksesta, johon osallistui 102 autoteollisuusalan johtajaa ja 562 teollisuuslaiteyrityksen johtajaa ympäri maailman.

Digitaalisten teknologioiden vaikutus yrityksen tulokseen korostuu myös Accenturen Innovation-Driven Growth -tutkimuksessa. Tutkimuksesta käy ilmi, että johtavat yritykset eivät keskity ainoastaan luomaan parempia tuotteita tai palveluita, vaan ne luovat digitaalisia teknologioita hyödyntämällä uudenlaisia, kilpailijoista erottuvia asiakaskokemuksia, mikä voi nostaa vuotuista liikevaihtoa jopa 3−7 prosenttia.

Technology Vision 2017 -tutkimukseen haastatellut teollisuusyritykset uskovat tekoälyn mullistavan tavan, jolla yritykset keräävät tietoa asiakkailta ja pitävät yhteyttä asiakkaisiin. 54 prosenttia autoteollisuusyrityksistä ja 37 prosenttia teollisuuslaiteyrityksistä uskoo tekoälyn muuttavan alaa merkittävästi.

Tutkitut autoteollisuusyritykset kertoivat, että niiden tärkeimmät tekoälyinvestoinnit kohdistuvat seuraavien kolmen vuoden aikana syväoppimiseen ja videoanalytiikkaan. Teollisuuslaitevalmistajat puolestaan uskovat investoivansa eniten ohjelmistorobotiikkaan sekä konenäköön.

Tekoäly nähtiin tutkituissa yrityksissä välttämättömänä osana nykyaikaista digitaalista liiketoimintaa, mutta monet teollisuusyritykset mainitsivat useita haasteita, jotka voivat hidastaa tekoälyn käyttöönottoa.

Kuva: Accenture

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!