Hackathon ja älylaiva toivat teknologiapalkinnot

Tekniikan edistämissäätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsivat tänään Finlandia-talolla uuden ajan tekniikan osaajia. Teknologiapalkinnon lisäksi jaettiin nuori tutkija  ja hyvä opettajapalkinnot. Suomalaisille tekniikan yliopistoille säätiö antaa lähes miljoonan euron lahjoitukset.

Teknologiapalkinnon saivat suomalaisen hackathon-toiminnan turanuurtajat Petri Vilénin ja Ville Leppälän (25 000 €/hlö) yhdesä Rolls-Roycen suomalaisen Ship Intelligence -tiimin (50 000 €) kanssa.

“Teknologiapalkinnon voittajat tarjoavat kaksi tärkeää näkökulmaa Suomen kilpailukyvyn edistämiseen. Näitä ovat uusien teknologioiden hyödyntäminen perinteisessä teollisuudessa sekä startup-mentaliteetin vahvistaminen”, sanoo palkintolautakunnan jäsen Yrjö Neuvo.

Petri Vilénin johtama Industryhack-yritys auttaa perinteisiä toimialoja digitalisoitumaan yhteistyön ja kokeilukulttuurin avulla.

Industryhack järjestää kilpailuja, joissa ohjelmistoalan ammattilaisista kootut tiimit ratkovat teollisuusyritysten ongelmia. Menestyksestä kertoo, että Vilén tammikuussa kutsuttiin ainoana pohjoismaalaisena alle 30-vuotiaana yritysjohtajana Maailman talousfoorumin kokoukseen Davosissa.

Ville Leppälä puolestaan on suomalaisen Junction-hackathonin pääjärjestäjä. Junction järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2015, josta se kasvoi Euroopan suurimmaksi teknologia-hackathoniksi. Junctionin yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Skype, Twitter ja Supercell, ja tapahtumaan saapuu vuosittain ohjelmoijia yli 70 maasta.

Toinen teknologiapalkinnon saanut Rolls-Roycen Ship Intelligence -tiimi kehittää etäohjattavia ja autonomisia ratkaisuja merenkulkuun. Tiimin tulosten ansiosta Rolls-Royce perusti Suomeen yhden tutkimus- ja tuotekehityskeskuksistaan ja investoi alan kehitykseen globaalisti yli 230 miljoonaa euroa. Summasta merkittävän osan odotetaan kanavoituvan Suomeen.

”Palkintoa myönnettäessä kiinnitimme huomiota suomalaisen teollisuuden uudistamiseen sekä verkostotalouden ja älykkään digitalisaation edistämiseen”, kertoo palkintolautakunnan jäsen JT Bergqvist.

Voittajat valitsi ehdotusten perusteella palkintolautakunta, johon kuuluvat Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja ja -professori Yrjö Neuvon ja  tekniikan tohtori JT Bergqvistin lisäksi VTT:n tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff ja Pivot5-yrityksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Inka Mero.

Nuori tutkija ja Hyvä opettaja – palkinnot

Tekniikan edistämisäätiö jakoi tilaisuudessa nuoren tutkijan palkinnon Aalto-yliopiston apulaisprofessori Yu Xiaolle ja hyvä opettaja -palkinnon Oulun yliopiston yliopistonlehtori Toni Liedekselle.

Palkittu Yu Xiao kehittää Aalto-yliopistossa sisätiloissa toimivaa visuaalista paikannussovellusta älypuhelimille. Ratkaisussa käyttäjä paikantaa itsensä ottamalla kuvan ympäristöstään, ja sovellus neuvoo reitin kohteeseen kuvallisin ohjein.

Sovellusta voi käyttää esimerkiksi ruokakaupassa tuotteiden paikantamiseen. Xiao sai tutkimuksensa kaupallistamiseen Tekesin rahoituksen vuonna 2016 ja perusti vastikään sovelluksen ympärille VimAI-nimisen startupin.

Hyvä opettaja -palkinnon sai tekniikan tohtori Toni Liedes, joka osaa  innostaa opiskelijoita itsenäiseen pohdintaan. Liedes opettaa Oulun yliopistossa mekatroniikkaa, jota käytetään muun muassa automaattisten koneiden ja laitteiden suunnittelussa.

Liedes on myös Oulun yliopiston mekatroniikan ja konediagnostiikan tutkimusryhmän johtaja.Lisäksi säätiö lahjoitti lähes miljoona euroa viidelle suomalaiselle teknilliselle yliopistolle.

Nuori tutkija- ja Hyvä opettaja -palkintojen arvo on 15 000 euroa.

Tekniikan edistämissäätiö jakoi myös lähes miljoona euroa suomalaiselle teknilliselle yliopistolle. Lahjoituksesta 480 000 euroa sai Aalto-yliopisto, 210 000 euroa Tampereen teknillinen yliopisto, 160 000 euroa Oulun yliopisto, 80 000 euroa Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja 70 000 euroa Åbo Akadem.

LISÄÄ: Tekniikan edistämissäätiön aiempien vuosien palkinnot (LINKKI)

TAUSTAA: Tes-televisiosta tuttu

Tekniikan edistämissäätiöllä on aina ollut tärkeä rooli tekniikan tukijana Suomessa. Säätiö perustettiin vuonna 1949 osana Teknillisen korkeakoulun 100-vuotisjuhlallisuuksia. Säätiön perusti yli 60 teollisuuden ja talouselämän merkittävää yhtiötä, organisaatiota ja henkilöä.

Tekniikan edistämissäätiö on historiansa aikana ollut mukana aiemminkin kansallisesti tärkeissä tutkimus- ja teknologiahankkeissa, kuten televisiotoiminnan käynnistäjänä Tes-TV:ssä 1950-luvun Suomessa.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö perustettiin vuonna 2003, kun Teknologiateollisuus ry täytti sata vuotta. Sen jälkeen säätiö on jakanut 115 miljoonaa euroa avustuksia ja lahjoituksia Suomen teknologiateollisuutta uudistaviin avauksiin.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017