5G-testiverkkohin haetaan lisää kuormaa

Suomen 5G-testiverkot siirtävät painopistettään teknologiakehityksestä palvelukokonaisuuksien pilotointiin. Yhteistyötä halutaan tehdä erityisesti tietoliikenteen ulkopuolelta tulevien toimialojen kanssa, jotka aikovat tuoda tulevaisuudessa palveluitaan yhä enemmän mobiiliverkkoalustoille.

5G-verkkojen mukanaan tuomat uudet ominaisuudet tulevat mahdollistamaan perinteisten kuluttajille suunnattujen palveluiden lisäksi myös erilaisten teollisten käyttötapausten siirtymisen mobiiliverkkojen päälle.

”Käytännössä 5G-verkoista saatava hyöty näkyy muun muassa verkkoinfrastruktuurin sopeutumiskyvyn, toimintavarmuuden ja turvallisuuden huomattavana lisääntymisenä sekä jopa satakertaisena nopeutena nykyisiin 4G-verkkoihin verrattuna”, toteaa 5G Test Network Finland -yhteistyötä koordinoiva erikoistutkija Jarno Pinola VTT:ltä.

5G:n luomat alhaisemmat tiedonsiirtoviiveet mahdollistavat muun muassa antureiden ja robottien välisen lähes reaaliaikaisen kommunikoinnin mobiiliverkkojen yli. Uudet ohjelmistopohjaiset verkot, jotka tukevat sekä verkon palvelukohtaista räätälöintiä että entistä suurempia käyttäjämääriä esimerkiksi esineiden internetin tapauksessa, helpottavat innovatiivisten uusien digitaalisten palvelujen nopeaa kehitystä ja käyttöönottoa.

VTT koordinoi Suomessa neljän 5G-testiverkkoprojektin ympärille muodostettua 5G Test Network Finland (5GTNF) -ekosysteemiä. Yhteistä alustaa voidaan nyt hyödyntää laajamittaisissa digitaalisissa palvelukokeissa Tekesin 5thGear-ohjelman rahoittamien testiverkkojen toisessa vaiheessa.

Projekteissa tapahtuva kokeellinen tutkimus- ja kehitystyö painottuu tulevina vuosina voimakkaasti käytännön demonstraatioihin, testaukseen ja pilotteihin. 5GTNF-yhteistyöverkostoon haetaankin lisää uusia vertikaalisten alojen teollisuuspartnereita muun muassa digitaalisen terveydenhuollon, autoteollisuuden, energia-, valmistus-, media- ja viihde- sekä hätä- ja tur vallisuuspalvelujen aloilta.

”5G-teknologia on digitalisaation selkäranka, ja se mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia erilaisilla sovellusalueilla”, sanoo tietointensiivisten tuotteiden ja palveluiden liiketoiminta-alueen johtaja Petri Kalliokoski VTT:ltä.

Testiverkko-organisaatio 5GTNF ja 5G T&K-ekosysteemi ovat esillä 12. – 15.6. Oulussa kansainvälisessä EuCNC-konferenssissa.

LISÄÄ: 5GTNF (LINKKI), EuCNC (LINKKI) ja video (LINKKI) sekä Uusiteknologia.fi:n 5G-uutiset (LINKKI)

Kuva: Oulun yliopisto/CWC

TAUSTAA: Tätä mieltä Nokia-Ericsson-Huawei

”Nokia odottaa hedelmällisen yhteistyön jatkumista 5G-testausprojekteissa. Yhä kehittyneempien järjestelmien, kuten Nokian 5G FIRST -kokonaisverkkoratkaisun myötä on tullut aika keskittyä enemmän vertikaaleihin ja muihin loppukäyttäjiin”, kertoo Nokia Bell Labs:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Lauri Oksanen.

“5G tuo uusia bisnesmahdollisuuksia digitalisaatioon keskittyville operaattoreille ja myös muille teollisuuden aloille, kuten teolliseen tuotantoon, liikenteeseen ja energiasektorille. Näihin mahdollisuuksiin tarttuminen edellyttää laajaa yhteistyötä, josta hyvänä esimerkkinä 5GTNF on”, sanoo Suomen Ericssonin toimitusjohtaja Olli Sirkka .

”Huawei näkee 5GTNF:n loistavana tilaisuutena työskennellä muiden paikallisen ekosysteemin toimijoiden kanssa sekä innovatiivisena ympäristönä testata tulevia 5G-tekniikoita”, toteaa Suomen tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen johtaja Mikko Terho Huaweilta.

Tätä tutkitaan

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!